Radar · Nyheter

EU: Insektsmedel hotar bin

Neonikotinoider – en typ av insektsmedel – är farliga för bin och andra pollinerare. Det bekräftar nu EUs expertmyndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa.

Myndigheten släppte i veckan den rapport som ska utgöra underlag för ett eventuellt EU-förbud mot användning av neonikotinoider utomhus. De forskningsrapporter som tidigare larmat om att insektsmedlen kan ligga bakom bidöd får därmed stöd av EU-myndigheten, rapporterar ATL.

EU-kommissionen har förslagit ett förbud mot tre typer av neonikotinoider. Sverige med flera medlemsländer var berett att fatta ett sådant beslut i december 2017, men istället beslöts att invänta Efsas rapport.

Någon rekommendation till beslut ger inte Efsa, utan presenterar endast det vetenskapliga underlaget.

I Sverige används neonikotinoider i samband med odling av sockerbetor.