Radar · Nyheter

Svensk ska leda Gröna klimatfonden

FOTO: Fredrik Sandberg/TT | Ambassadör Lennart Båge kommer leda arbetet i Gröna klimatfonden tillsammans med Paul Oquist från Nicaragua.

Sverige har valts till medordförande för Gröna klimatfonden (GCF) tillsammans med Nicaragua. Ambassadör Lennart Båge från Sverige och Paul Oquist från Nicaragua kommer att leda fondens arbete under 2018.

Fonden, som etablerades vid klimatmötet i Cancún 2010, jobbar med att stödja utvecklingsländer i sitt klimatarbete för att minska utsläpp av växthusgaser. Sverige har bidragit med fyra miljarder kronor till fonden 2015-2018 och är en av de sex största bidragsgivarna.

Regeringen kommer också att stå för kostnaden för medordförandeposten, 2,8 miljoner kronor, vilket ska täcka kostnaden för medordföranden och en medarbetare till honom under 2018, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV