Radar · Nyheter

Oklart varför fiskarna mår dåligt i Hanöbukten

FOTO: Johan Nilsson/TT | Torsken och skrubbskäddan mår inte så bra i Hanöbukten.

Det är inte några förhöjda halter av miljögifter i fisk i Hanöbukten. Men samtidigt konstaterar forskare att torsken och skrubbskäddan inte mår helt bra. I början av 2010-talet kom flera larm om tillståndet för Hanöbukten, som ligger vid östkusten i höjd med Skåne och Blekinge.

Bland annat varnade fiskare och privatpersoner om färre fisk, skadad och sjuk fisk och dålig vattenkvalitet. Det gjorde att dåvarande regeringen gav i uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten (Hav) att utreda läget i bukten, vilket skett mellan 2014 och 2017.

– Överlag så hittade vi inte något jättealarmerande. Miljögifterna i fisken var inte högre i andra jämförbara områden, säger Jens Olsson, forskare vid institutionen för akvatiska resurser hos Sveriges lantbruksuniversitet, som varit inblandat i arbetet.

Det man däremot upptäckte var att torsken och skrubbskäddan som togs upp vid provfiske 2015-2017 mådde sämre än väntat. Bland annat hade de i ökad utsträckning problem som sårskador, tumörer och missbildningar, jämfört med andra områden längs svenska ostkusten.

– Det kan vi inte riktigt förklara, det verkar vara lite unikt för området, säger han.

Hav konstaterar att tillståndet i Hanöbukten inte är helt bra – även om man inte kunnat se några kopplingar mellan fiskens hälsa och miljögifter – och myndigheten kommer framöver att fortsätta övervakningen.

Fakta: Hanöbukten har utretts

Havs- och vattenmyndigheten (Hav) har på uppdrag av regeringen gjort kartläggningar av kustfiskbestånd, miljöfarliga ämnen och fiskhälsa i Hanöbukten.
Undersökningarna har gjorts av bland annat Göteborgs universitet, Naturhistoriska riksmuseet, Sveriges lantbruksuniversitet, (SLU), och Stockholms universitet.
Källa: Hav