Radar · Nyheter

Ideella gåvor ökar igen

FOTO: Lars Pehrson/TT/SvD | Ett flertal av de största frivilligorganisationerna i Sverige rapporterar ökade intäkter.

Allmänhetens givmildhet är obruten. För 13:e året i rad ökar insamlingarna till ideella organisationer. Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) har bett sina största medlemmar, de som samlar in över 50 miljoner kronor per år, att redovisa preliminära insamlingsresultat för 2017.

De 23 organisationer som svarade står för nästan 80 procent av alla insamlade medel. En klar majoritet av dem fick in mer pengar 2017 jämfört med 2016. Den gruppens ökning var i snitt 20 procent.

Gåvor via testamenten och gåvor från allmänheten verkar förklara det mesta av ökningen. En mindre andel gåvor kommer från företag och organisationer.

– Med testamenten är det så att det kan variera mycket från ett år till ett annat. Att gåvor från allmänheten ökar kan bero på att organisationerna helt enkelt har lyckats engagera givarna på ett bättre sätt, säger FRII:s generalsekreterare Charlotte Rydh till TT.

En annan orsak till ökningen, enligt insamlingschef Nadia Forslund på Hjärt-Lungfonden, är att den svenska branschen blivit allt mer professionell sedan flera internationella organisationer börjat agera här.

Under 2016 samlade FRII:s medlemsorganisationer in 8,3 miljarder kronor, vilket var tre procent mer än 2015. De slutliga insamlingsresultaten från alla 151 FRII-medlemmar kommer i maj.

– Vi är redan nu helt säkra på att den uppåtgående trenden bekräftas då, säger Charlotte Rydh.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV