Zoom

Klimatförnekare tar över klubban

Bulgariens premiärminister Boyko Borissov presenterar Bulgariens prioriteringar inför landets ordförandeskap i EUs ministerråd 17 januari.

När Bulgarien och Polen har på sig ledartröjan i miljö- och klimatarbetet anar många oråd. Frågan är om de som tvivlar har på fötterna. Hur mycket påverkar egentligen den som håller i ordförandeklubban den lagstiftning som blir till?

December 2017 var en svettig månad i ”gröna” politiksammanhang. Två av ramverken i EUs klimatpolitik färdigförhandlades under sena nätter. Samtidigt som man fattade ett rambeslut om hur unionens avfallspolitik ska leda till mer återvinning avslutades flera andra tunga förhandlingar under de sista skälvande dagarna innan julledigheten. Det är sällan som det varit ett så intensivt tempo i Bryssel.

Anledningen? Jo, diplomatins grundregler kanske säger att det oftast inte är okej att offentligt gå ut med sin kritik, men bakom kulisserna var tongångarna inte nådiga.

– Estland var verkligen inte superambitiösa, men de är så mycket bättre än Bulgarien, så det var egentligen bara ett val mellan något dåligt nu och något ännu sämre framöver, säger en förhandlare som vill vara anonym.

– Bulgariens miljöminister har låtit som en klimatskeptiker, det gör att det reses frågetecken inför vad de kommer att göra, säger en annan.

Oron inför den som skulle ta över ordförandeklubban i ministerrådet, institutionen där medlemsländerna förhandlar på EU-nivå, verkar alltså ha stressat på samtalen. Estland var de som hade rollen i höstas, men sedan den 1 januari är det Bulgarien som drar i trådarna. Det är inte en liten uppgift. Under ett halvår har ett medlemsland möjlighet att sätta agendan och företräda rådet i samtalen med de andra lagstiftarna. Det är också ofta upp till ordförandena att lägga fram de förslag till kompromisser som gör att länderna kan komma överens.

<strong>En stork letar efter mat i närheten av Ziemowit kolgruva i södra Polen
En stork letar efter mat i närheten av Ziemowit kolgruva i södra Polen. Landets ledning har inte för avsikt att sluta använda kol men vill samtidigt utveckla renare energikällor. EU godkände i slutet på förra året ett bidrag på 9,4 miljarder euro för den utvecklingen.
Foto: Czarek Sokolowski/AP/TT

Politisk bromskloss? 

Förväntningarna på hur Bulgariens företrädare skulle sköta denna roll på miljöpolitikområdet var kort sagt lågt ställda. Frågan är om de var rättvisa. Miljöministern Neno Dimov har förvisso i tidigare roller sagt att klimatförändringarna är ett koncept av vänsterpersoner som vill ”kontrollera den fria företagsamheten”, samt att Tysklands Merkel talar om klimathotet för att dra bort fokus från den egna bristande politiken.

Men i den plan som landet har för sitt ordförandeskap står det tydligt att de ska prioritera att ro hem förhandlingarna i flera av de kvarstående tunga energipolitiska förslagen som syftar till att göra unionen mer förnybar och energieffektiv. De anses också vara väl förberedda och förväntas kunna hantera själva rollen bra.

Hur regeringens företrädare själva ser på den bild som cirkulerat är inte helt klart. Trots upprepade försök får inte Syre någon intervju. Ministern fick dock en svettig utfrågning av EU-parlamentets miljöutskott, som bland annat ifrågasatte Dimovs lämplighet att inneha rollen utifrån sina uttalanden.

– Jag är här i rollen som företrädare för ministerrådet, och kommer inte att kommentera personliga frågor. Det finns en politisk konsensus i EU om klimatförändringarna, och jag kommer i min ordföranderoll i miljörådet att se till att fortsätta arbetet för att begränsa effekterna av dessa. Jag ser ingen anledning till att ni ska vara oroliga, svarade miljöminister Neno Dimov på de upprepade frågorna från parlamentarikerna.

Prestige och prioriteringar

Det är svårt att avgöra hur ett land kommer att bete sig som ordförande mot bakgrund av hur de beter sig som ”vanligt” medlemsland, säger Jakob Skovgaard, statsvetare vid Lunds universitet som studerat förhandlingarna kring bland annat utsläppshandeln i EU.

– Men det är också ganska mycket prestige involverat. Det påverkar. Även om ett land har prioriteringar som de vill försöka föra fram är det inte sannolikt att de kommer att blockera andra saker för att få sin vilja igenom. Detta gäller särskilt om det är första gången ett land är ordförande. Det anses då pinsamt om de inte skulle kunna få fram en lösning i frågor som andra tycker är viktiga.
Sedan är det också så att ordförandena inte bestämmer agendan helt själva i slutändan. Yttre faktorer trycker upp och ner frågor i de politiska samtalen, så planerna håller sällan hela vägen.

Jakob Skovgaard, statsvetare vid Lunds universitet
Jakob Skovgaard, statsvetare vid Lunds universitet.
Foto: LU

– Även om Estland inte hade miljö explicit bland sina övergripande prioriteringar, så anses de ha gjort ett gott arbete med pågående lagstiftningsarbete och de lyckades också föra i hamn flera viktiga lagstiftningsförslag, säger Marianne Tegman, enhetschef på Naturvårdsverket.

Siim Kiisler, Estlands miljöminister och Neno Dimov, miljöminister i  Bulgarien, under ett informellt möte i höstas
Siim Kiisler, Estlands miljöminister och Neno Dimov, miljöminister i  Bulgarien, under ett informellt möte i höstas.
Foto: Annika Haas (EU2017EE)

Gamla kolhuvudstaden

På den andra aktuella arenan där klimatpolitiken står i centrum, FN, är rollerna något annorlunda. Ordförande kan dock även här vara avgörande för att det ska nås enighet, vilket är det som krävs i de internationella klimatförhandlingarna. Exempelvis lyfts fransosernas insats inför Parismötet 2015 fram som avgörande för att det skulle bli en överenskommelse.

Tongångarna om Polen, som i år kommer att leda klimatmötet COP24 i Katowice, är emellanåt hårda. Mest tydligt blev det på senaste Bonnklimatmötet i de interna förhandlingarna inom EU, som ska samordna sin politik och tala med samlad röst i FN-sammanhanget. Där sas det bland annat att Polen skulle ha varit motsträviga till att skriva under ett FN-avtal, om de inte fick lättnader i den europeiska klimatpolitiken i utbyte. Hur konflikten sedan löstes har inte kommit fram, men efter några dagars strid inför öppen ridå lyckades EU enas.

– Det är tydligt att polska företrädare kan ta en större plats vid förhandlingarna och de är också bra på att argumentera för sin sak. De har alltid ansett klimatpolitiken som något som främst kostar pengar, men med den nuvarande regering är det tydligt att det också finns en del klimatskepsis runt den polske ministern, säger forskaren Jakob Skovgaard.

Hur polska företrädare själva ser på situationen är även det svårt att få reda på. Intervjun fick ställas in efter att en regeringsombildning bytte ut miljöministern och delar av staben. En av talespersonerna kommenterade dock den senaste öppna konflikten under klimatmötet i Bonn.

– Vi kommer att förmedla vår åsikt och försöka att bygga kompromisser fortsatt inom EU. Ibland blir det svåra samtal men vi kommer alltid överens. På samma sätt kommer vi som ordförande vid COP24 att lyssna in andras åsikter och anstränga oss för att bygga samförstånd mellan de olika parterna, säger Aleksander Brzozka.

Vid FNs klimatförhandlingarna är det även så att flera andra tunga parter avgör mycket.

– Även om ordförandena kan spela en viktig roll som medlare, så är det ofta så att andra spelar en större roll under klimatförhandlingarna. Stora länder har exempelvis alltid mycket att säga till om. Och det finns ju förhandlingsgrupper, både formella och informella, som ibland kan spela en väldigt stor roll när det kommer till att sätta agendan för förhandlingarna, säger Roger Sedin, ansvarig svensk handläggare vid internationella klimatförhandlingar.

– Sedan är det också så att Polen efter att ha varit ordförande flera gånger tidigare har erfarenheten av att agera som en brobyggare i många frågor, fortsätter Roger Sedin.

Regeringscheferna i EU under ett möte i Bryssel i december
Regeringscheferna i EU under ett möte i Bryssel i december.
Foto: Julien Warnand/AP/TT

Skrämseltaktik 

Meningarna är dock delade kring att det var så smart att stressa på klimatlagsförhandlingarna i december i Bryssel. Andra förhandlare som Syre talat med menar att oron inför Bulgariens ledarskap till och med användes som svepskäl för att det skulle bli lättare att ”urholka” ambitionen i de förslagen som slutförhandlades.

Miljörörelsen välkomnade förvisso att små steg togs för att stärka förslagen, men underströk också att lagstiftarna enats om mycket svaga målsättningar, långt ifrån tillräckliga för att nå Parisöverenskommelsen.

– Vi hade hellre sett att förhandlarna som ville se mer ambition stod på sig, framför att det stressades fram kompromisser som blev så svaga som de blev nu. Vi kan faktiskt inte veta hur Bulgarien skulle ha skött de här frågorna. EU-parlamentet hade en starkare position som medlemsländerna borde ha kunnat närma sig mer, säger Caroline Westblom vid Climate Action Network.

Att ro hem FNs klimatförhandlingar

Arbetet för att fastställa detaljreglerna i Parisöverenskommelsen på Cop 24 sker främst genom separata arbetsgrupper där varje aspekt avhandlas. Det finns exempelvis en grupp för att sätta reglerna så att länderna ska kunna lita på varandras rapportering av insatser för att begränsa utsläppen.
Totalt kan runt 40 parallella förhandlingar pågå samtidigt under ett Cop-möte.
I dessa arbetsgrupper så företräds länderna ofta av förhandlingsgrupper med olika gemensamma intressen. Dessa spänner över allt från G77+Kina som består av 132 länder, LDC som är de 49 ”minst utvecklade” länderna, EU och AOSIS, som är 43 låglänta länder.
Utöver dessa finns också icke-officiella grupper som samlar sig kring positioner i förhandlingarna. Här är en av de mest inflytelserikaste grupperna LMDC, som samlar allt från Saudiarabien och Kuba. Ofta spelar mötesordföranden en roll som brobyggare för att hjälpa till att ro avtalen i land. Ordförande för förhandlingarna skiftar varje år, och i år kommer Polen att ha ansvaret för tredje gången.
Läs mer om samtalen på tankesmedjan Fores specialsida klimatförhandling.se

Så jobbar EU med miljöpolitiken

• Det är bara en institution i EU som kan lägga fram nya lagförslag och det är kommissionen. Men ofta sker det dock på beställning av de riktiga makthavarna, regeringscheferna i Europeiska rådet. Det gäller bland annat målen för klimatpolitiken fram till 2030, som fastställdes oktober 2014 i några meningar i ett slutsatsdokument från det första mötet där Stefan Löfven deltog.
• Innan kommissionen lägger fram förslagen så föregås arbetet av att de håller öppna samråd, där alla parter får säga till om sina önskemål för politikområdena, samt genom att kommissionen ger ut vit- och grönböcker, där olika inriktningar till politikområden presenteras.
• När sedan ett lagförslag presenteras, så ska det också ske tillsammans med en konsekvensanalys, som utreder vilka möjliga effekter som olika nivåer i ett förslag kan få. Det är bland annat utifrån denna analys som kommissionen också kan ändra ambitionen för ett förslag, vilket hände exempelvis när förslaget till energieffektivisering för unionen 2030 las fram. Europeiska rådet hade ursprungligen fastställt att målet skulle sättas på 27 procent, men kommissionen höjde detta till 30 procent i sitt förslag, just med hänvisning till att konsekvensanalysen pekade på att det skulle vara mer gynnsamt för EUs ekonomi om målet höjdes.
• Efter att ett förslag har lagts fram så inleds arbetet i de två lagstiftande organen, EU-parlamentet och Ministerrådet: I rådet sker bearbetningen av förslaget inom arbetsgrupper där nationella experter förhandlar fram mot en grundläggande position, som sedan slutförhandlas av EU-ambassadörer och de nationella ministrarna inom de enskilda politikområdena, innan rådet antar en hållning till förslaget under ledning av det ordförandeland som har till ansvar att driva förhandlingarna framåt under sin tid vid rodret. Inom parlamentet förhandlas en hållning fram genom att utskott bestående av ledamöter från de politiska grupperna i parlamentet röstar fram en position. Denna behöver emellanåt köras igenom i hela plenum bestående av 751 ledamöter, men emellanåt kan den direkt bli parlamentets position. I normalfallet så avslutas lagstiftningsarbetet genom att rådet och parlamentet sedan sätter sig i slutna förhandlingsrum för att bena fram en kompromiss i så kallade triloger, under översyn av kommissionen. Därefter blir lagen formellt antagen hos de två lagstiftarna, vilket gör att de kan skickas till nationell implementering.
• Vissa mindre lagförslag är överflyttade till kommissionen att genomföra, och kallas då för delegerade akter eller genomförandeakter. I de förstnämnda kan både rådet och parlamentet protestera mot förslagen, men i det senare är det endast rådet som kan protestera. Denna form av lagstiftning rör bland annat olika tillstånd, där förlängningen av godkännandet för bekämpningsämnet glyfosat är ett exempel som varit en het potatis under hösten. Tips: Följ tidningen Euractivs redaktör Georgi Gotevs bevakning av det Bulgariska ordförandeskapet på bulgarianpresidency.eu

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV