Radar · Nyheter

EU-länders löfte om upprustning oroar

Pescos medlemsländer förbinder sig att rusta upp militären.

Inför förra veckans Nato-möte lyftes en oro över att EUs nya militär- och försvarssamarbete Pesco riskerar splittra Nato-alliansen. Men många tror snarare att samarbetet för EU närmare Nato. Svenska freds bekymras över att EU rustar för krig på bekostnad av satsningar på fred.

I december klubbades EUs nya permanenta strukturerade försvarssamarbete Pesco igenom.

Sverige har varit pådrivare för samarbetet och i ett pressmeddelande från regeringskansliet går det att läsa: ”Regeringen anser att Pesco kan uppfylla två strategiska mål: att stärka den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt att bidra till stärkt europeisk sammanhållning.” Samarbetet innebär bland annat att de länder som ansluter sig förbinder sig att öka sin militära kapacitet.

I förra veckan möttes Nato-ländernas försvarsministrar i Bryssel. I samband med det uttrycktes en oro från amerikanskt håll för att Pesco börjar rusta själva med ett eventuellt uteslutande av Nato-länder som följd. Men många, inklusive Nato-chefen Jens Stoltenberg, menar att oron för konkurrens allianserna emellan är obefogad eftersom majoriteten av länderna i EU även är medlemmar i Nato. Svenska freds tror snarare att samarbetet för EU närmare Nato och bekymras över att militariseringen som Pesco är en del av ökar risken för krig.

– Det finns mycket spänningar i världen just nu och det som Sverige och EU bör göra är att verka för avspänning, inte rusta för krig. Man kan inte bomba fram fred, säger Kajsa Sörman vid Svenska freds.

Hon oroas över vilka konsekvenser militariseringen av EU kan få. Välfärdssatsningar riskerar ofrånkomligen att bli bortprioriterade när man istället väljer att rusta militärt, menar hon, och tycker att det är fel väg att gå om syftet är fred.

– Att rusta för krig kostar väldigt mycket pengar och vi har inte obegränsat varken inom EU eller i Sverige. Det är större risk att krig bryter ut när det inte finns en fungerande välfärd och klyftorna ökar.

Pesco är en del av en större militariseringsapparat och avsaknaden av debatt om beslut som tagits och ska fattas framöver ser Svenska freds som ett allvarligt demokratiskt problem.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV