Radar · Nyheter

Nödrop från Afghanistan: Utvisade luras på stöd

Vian Delsoz följde med Omid Ahmadi till Kabul, bland annat för att se om den utlovade hjälpen når fram till de ”frivilligt” utvisade.

Unga ensamkommande som utvisas till Afghanistan får inte stöd. Den hjälp med mottagande, pengar och boende som utlovas uteblir i många fall. Om detta vittnar aktivisten Vian Delsoz som följt med utvisade Omid Ahmadi till Kabul.

– Alla vet att Migrationsverket försöker lura oss. De har lovat en massa saker, säger Omid Ahmadi.

Han hör till de utvisade som gått med på att ”frivilligt” åka till Afghanistan i tron att 30 000 kronor, boende, mat för två veckor och mottagande på flygplatsen väntade honom i Kabul. Omid Ahmadi hade informerats av Migrationsverket om det stöd som fanns att få via EU-projektet Erin och gjort en ansökan. Vian Delsoz följde med honom till Kabul, bland annat för att se om den utlovade hjälpen når fram.

Förra lördagen landade de i Kabul. Efter att ha väntat i två timmar på att någon skulle komma för att möta Omid Ahmadi gav de upp. Istället följde han med Vian Delsoz till det boende hon bokat åt sig. Fyra dagar senare hade han ännu inte fått några pengar av IOM som är det FN-organ som ska göra utbetalningarna.

I Kabul mötte de en annan ung kille som ”frivilligt” skickats från Sverige. Inte heller han hade fått vare sig ekonomiskt stöd eller annan hjälp. Vian Delsoz uppger att hon känner till en ungdom som fått delar av återvändandebidraget utbetalt och en annan som fått pengar utbetalda efter att först själv ha betalat en summa, men åtskilliga andra som blivit helt utan. Andra aktivister Syre kontaktat ger en liknande bild.

Vian Delsoz menar att ingen har koll på vad som sker med dem som utvisas. Ungdomarna själva ser ofta missbruk och droghandel som sitt enda alternativ, enligt Vian Delsoz.

– UDs och Migrationsverkets personal ser inte vad som händer med de som utvisas. Själva bor de i trygga boenden och har ingen uppfattning om hur det är för dem som helt saknar nätverk, säger hon.

Migrationsverket betonar att de inte kan uttala sig i de enskilda fallen. De pekar på att det är IOM som ansvarar för att genomföra utbetalningarna, men att de kommer ta kontakt med IOM om de får vetskap om att de som fått stöd beviljade inte fått dem. Några sådana signaler har man inte fått, enligt Matilda Niang vid Migrationsverkets presstjänst.

Samtidigt konstaterar hon att myndighetens ansvar för de människor som utvisas upphör när de lämnat landet.

– Det ingår inte i vårt uppdrag att följa upp hur det går för dem som återvänder, säger hon.

Omid Ahmadi säger att han nu kommer göra allt för att lämna Afghanistan på nytt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV