Radar · Nyheter

Fossila planer oroar i Falköping

I Falköpingstrakten vill företaget Big rock energy borra efter olja och gas i alunskiffer. Naturskyddsföreningen dömer ut planerna som både ekologiskt och ekonomiskt hopplösa, men företagets vd tror på lönsamhet.

I två områden i Falköpings kommun har Big rock energy fått Bergsstatens tillstånd att provborra för att undersöka möjligheten att utvinna olja eller gas ur alunskiffer, senast i Stenstorp nordost om staden. Ett trettiotal markägare har nu överklagat, bland annat finns en oro för att borrningarna ska förstöra grundvatten och dricksvatten i brunnar.

Att få lönsamhet i utvinning i området, tror Jan Lindholm i Naturskyddsföreninges gruvgrupp är omöjligt. Han pekar på undersökningar från Sveriges geologiska undersökning som visar att halterna av organiskt material i alunskiffern små.

– Jag kan inte förstå att de satsar pengar på det här, säger han.

Big rock energys vd Carl-Adam Andersson ser däremot chansen till framtida vinster.

– Det rör sig om grunda hål och ingen jättekostnad för att se om det finns någon olja och gas, säger han.

Med hjälp av rejäla rör kan riskerna för skador på miljön undvikas, menar han. Sveriges mål om att vara fossilfritt till 2045 ser han inte heller som något hinder.

– Även om de säger att de ska bli fossilfria tills dess tror jag inte att man kommer vara det.

Enligt Naturskyddsföreningens Jan Lindholm gör minerallagen det alldeles för enkelt att få tillstånd för provborrning.

– Lagen tar inte hänsyn till någonting, det fritt fram för vem som helst, säger han.

Regeringen har öppnat för ett förbud mot olje- och gasutvinning, men anser att det förslag som finns måste bearbetas innan det en proposition kan läggas fram.