Radar · Nyheter

V går till val på kortare arbetstid

Vänsterpartiet vill redan nästa mandatperiod börja övergången till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Ett första steg ska vara försök på en arbetsplats i varje kommun i landet.

Sex timmars arbetsdag blir en av partiets huvudfrågor i valet. Steg ska också tas redan under nästa mandatperiod för att få ned normalarbetstiden mot 30 timmars arbetsvecka.

– Det här är inget konstigt. De tyska metallarbetarna jobbar i världens mest framgångsrika industri och de har 35 timmars arbetsvecka, säger partiledaren Jonas Sjöstedt, som omvaldes av kongressen på lördagen.

Några distrikt var missnöjda med tidsplanen för kortare arbetstid.

Malmödistriktet kallade partiledningens förslag för ”mesigt” och ville i stället ha ett beslut om en övergång till 30 timmars arbetsvecka på tio år och 35 timmar som ett första steg redan nästa mandatperiod.

– Vi behöver inga fler försök, nu måste vi börja genomföra sex timmars arbetsdag. Det är inte bara bra utan helt nödvändigt, sade Anders Skans från Skåne.

Göteborgsdistriktet var inne på samma linje och krävde därtill att sex timmars arbetsdag ska bli partiets huvudfråga i valet.

Men partistyrelsen ville varken fastställa en tidsplan eller göra frågan till den enda för partiet i valet. Kongressen fattar beslut först på söndag.

– Att gå ned till sex timmars arbetsdag tar ett antal år, och det är till och med svårt att säga hur många år det tar. Den största utmaningen är bristen på utbildad arbetskraft. Det måste kombineras med mycket stora satsningar på att utbilda människor, säger partiledaren Jonas Sjöstedt till TT.

– Sen är det så att den tekniska utvecklingen gör att många arbeten kommer att förändras eller försvinna. Och då har vi ett val, om vi alla ska jobba litet mindre eller om några ska fortsätta jobba för mycket och några inte alls. Och där passar ju arbetstidsförkortningen in som en lösning på det.

Vänsterpartiet föreslår att införandet av sex timmars arbetsdag ska ske med bibehållen lön.

– Produktiviteten ökar hela tiden i Sverige, värdet av det vi producerar stiger oavbrutet. Det kan man ta ut på olika sätt, det kan bli företagsvinster, det kan bli högre lön, men det kan också bli kortare arbetstid. Det är precis så vi har finansierat tidigare arbetstidsförkortningar, till åtta timmar och till 40 timmars arbetsvecka, säger Sjöstedt.

Kostnaden för det första steg Vänsterpartiet vill ta beräknas kosta mellan två och tre miljarder kronor. Kostnaden för att börja med en förkortning av normalarbetstiden generellt har partiet inga beräkningar för i dag.

Partistyrelsens förslag

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV