Radar · Nyheter

MP: Stopp för fossila drivmedel efter 2030

Jessica Gow/TT Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin och Gustav Fridolin.

Miljöpartiet presenterar en så kallad klimatfärdplan med 142 åtgärder som de anser ska göra att Sverige lever upp till Parisavtalet.

På Dagens Nyheters debattsida skriver språkrören Isabella Lövin och Gustav Fridolin bland annat att partiet vill att fossila drivmedel helt ska sluta säljas i Sverige år 2030.

”För att lyckas behöver transporterna effektiviseras och alternativen till fossildrift gynnas”, skriver språkrören.

Fridolin och Lövin skriver vidare att de vill ”genomföra tydliga åtgärder för att produkter på marknaden ska bli mer hållbara, för att värna konsumenten, klimatet och stötta det svenska näringslivet som ofta ligger i framkant vad gäller hållbarhet”.

Samtidigt uppmanar MP övriga partier att presentera sina samlade förslag på åtgärder för att Sverige ska leva upp till Parisavtalet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV