Radar · Nyheter

Kommunal personal hotas av extremister

Våldsbejakande extremister är ett växande problem i Göteborgs stad. Det bekräftar en enkät som stadens sociala resursförvaltning gjort.

920 nyckelpersoner i Göteborgs stad, bland annat rektorer i olika skolor, har fått svara på frågor som rör erfarenheter av våldsbejakande extremism, skriver Göteborgs-Posten.

• 54 procent instämmer, helt eller delvis, i att de upplever våldsbejakande extremism som ett stort problem.

• 17 procent säger att de mött personer med kopplingar till våldsbejakande extremistiska miljöer i sitt arbete.

• 35 procent uppger att de själva hotats av personer från våldsbejakande miljöer.

I rapporten framgår att hoten främst kommer från islamistiska och högerextrema grupper, men att även västerextrema grupperingar är aktiva.

Rapporten konstaterar att det i Göteborg finns individer som öppet sympatiserar med IS och att propagandan från IS har förändrats. Tidigare handlade det om att värva IS-resenärer men nu fokuserar den istället på att få personer att använda våld och genomföra terrordåd i sin egen stad.

– En väldigt skrämmande rapport. Det är viktigt att vi inte är naiva inför det här. Vi måste våga agera, säger Helene Odenjung, kommunalråd (L) till Göteborgs-Posten.