Radar · Nyheter

Förslag för fler kvinnliga Nobelpristagare

De senaste två åren har samtliga Nobelpris delats ut till män. Den sneda könsfördelningen har upprepade gånger kritiserats och Kungliga Vetenskapsakademien utlovade i höstas att åtgärder ska vidtas för utökad mångfald. Och nu presenteras förslag som ska förhindra att kvinnliga forskare missgynnas.

Nobelstiftelsen och de kommittéer som delar ut priserna har haft ett möte för att diskutera den skeva könsfördelningen bland Nobelpristagare, rapporterar Vetenskapsradion.

Enligt Carl-Henrik Heldin, som är Nobelstiftelsens styrelseordförande, har flera förslag kring könsfördelningen diskuterats. Bland annat hur de personer som bjuds in att nominera pristagare ska uppmuntras att nominera fler kvinnor.

– Det visar sig att om man är tvungen att nominera en enda, då blir det ofta en man. Men om man tillfrågas om att nominera tre kandidater i stället är chansen att det kommer med en kvinna betydligt högre, säger Carl-Henrik Heldin till Vetenskapsradion.

Inget av de förslag som nu diskuterats är ännu klubbat och de olika kommittéerna kan bestämma sig för olika förfaringssätt.

– Alla inser att vi har ett problem som vi måste ta på allvar. Vi måste göra vårt yttersta för att tillförsäkra att inte kvinnor missgynnas, säger Heldin.

När 2017 års pristagare, samtliga män, presenterades i höstas kritiserades Kungliga Vetenskapsakademien åter för sin oförmåga att nominera och prisa kvinnor.

Kungliga Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K Hansson sade då till TT att priskommittéerna under 2017 ansträngt sig för att få in nomineringar från fler kvinnor genom att bjuda in fler kvinnliga forskare till att nominera.

Men han påpekade då också att förklaringen till att främst män får pris ligger årtionden tillbaka i tiden. De som får priser i dag hade sina forskningsgenombrott för många år sedan, när det var färre kvinnor verksamma i den akademiska världen.

– Vi är bekymrade. Vi vidtar åtgärder och jag hoppas att vi inom fem–tio år får se en helt annan fördelning, sade Göran K Hansson.

Fakta: Nobelpristagare 2017

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV