Radar · Nyheter

Satsningar på svensk sojaodling

Sojaodling på skövlad regnskogsmark i Brasilien.

Varje år importerar Sverige hundratusentals ton sojaprodukter. Importen har kritiserats för att bidra till skövling av regnskog, användning av kemiska bekämpningsmedel och undermåliga förhållanden för arbetare. Nu vill forskare skapa ett alternativ: en svensk sojaböna på din tallrik.

Den första svenska provodlingen av soja genomfördes på Öland och i Östergötland 1941. Försöken fortsatte under 70-talet men utan större resultat. I dag är forskningen åter aktuell i form av ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Institutet för jordbruks- och miljöteknik ( JTI).

– Det finns många spännande användningsområden för soja och anledningar till att odlingen är viktig. Själv tycker jag att det är betydelsefullt att kunna spåra var sojan kommer ifrån, säger Anna Mårtensson, professor vid SLU och en av de ansvariga för projektet.

Större delen av den soja som Sverige i dag importerar används som foder till kor, kycklingar och grisar. Men forskarna har valt att fokusera på odling av edamamebönor, riktade till slutkonsumenter.

– Flera restauranger har redan hört av sig. Men jag tycker att lantbrukare borde vara mer intresserade. Sojabönor innehåller mycket protein, aminosyror och binder dessutom kväve i marken, säger Anna Mårtensson.

Projektet på SLU och JTI startade 2016 och är treårigt. Förutom utmaningen att öka avkastningen på själva odlingen har Anna Mårtensson med kollegor stött på andra, mer oväntade, hinder.

– Förra årets skörd blev till stora delar uppäten av fåglar. De märker nog att det är bra kvalitet och mycket näring i bönorna, säger hon.

Just nu laddar forskarna om för en ny sojasäsong och kommer att genomföra odlingsförsök både på Öland och i Västergötland.

Anna Mårtensson har tillbringat hösten med att undersöka marktemperaturer eftersom sojan behöver varm jord för att kunna gro. Även om förra årets resultat beskrivs som nedslående ser hon positivt på framtiden för projektet.

– Jag tror att det kommer att gå jättebra men utmaningen är att hitta entreprenörer som är beredda att driva frågan vidare.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV