Nyhetsmagasinet Syre Nummer 237 fredag, 9 februari 2018
Radar – Nyheter

FN-kritik mot exploatering i Sápmi

Den svenska staten måste lyssna på kritiken från FN och stärka samers rättigheter. Det krävde samiska organisationer i samband med samernas nationaldag i veckan.

FNs rasdiskrimineringskommitté är kritisk mot Sverige på flera punkter. Inte minst mot att staten tillåter mineralutvinning på samers traditionella marker – utan att samer har något inflytande över det.

Riksorganisationen Same Ätnam pekade på FN-kritiken i en debattartikel i Aftonbladet i veckan, tillsammans med bland andra Naturskyddsföreningen. De menar att den svenska staten inte lever upp till sina internationella åtaganden vad gäller urfolks rättigheter.

”Den svenska staten tycks i de flesta fall låta storföretagens och branschorganisationernas intressen gå före det samiska inflytandet och urfolksrätten”, skriver artikelförfattarna.

De pekar också på Sveaskogs, LKABs och andra statliga bolags verksamhet i Sápmi som de menar hotar både miljön och samers rättigheter.


Nummer 237 fre 9/2-18

Fler nummer

Innehåll

Nummer 237

fre 9/2-18 Fler nummer