Radar · Nyhet

USA utökar kärnvapenkapaciteten

USA kommer att utöka sin kärnvapenkapacitet. Men motivet är inte det växande hotet från Nordkorea – utan att Ryssland ska avskräckas från att använda atomvapen. Ryska utrikesdepartementet kallar beslutet konfrontativt, antiryskt och aggressivt.

Washington bekymrar sig över att Ryssland ska ha ökat antalet så kallade taktiska kärnvapen, som har mindre sprängkraft och som utformats för att användas i krigssituationer där man inte vill orsaka allt för stor förödelse, eller kontaminera fredligt sinnade näraliggande områden med radioaktivitet.

”Vår strategi kommer att säkerställa att Ryssland inser att varje användning av kärnvapen, om än begränsad, är oacceptabel”, står det i rapporten som publicerades på fredagen.

Kritiker varnar för att en kärnvapensatsning kan öka risken för eventuella militära felbedömningar mellan Ryssland och USA.

Att siktet är inställt på Ryssland ligger i linje en omprioritering inom försvarshögkvarteret Pentagon, där en kraftmätning med stormakter som Ryssland och Kina fått större utrymme på bekostnad av kriget mot extremiströrelser.

Parallellt med vapenskramlet gentemot Ryssland försöker president Donald Trumps administration förbättra samarbetet med Moskva vad gäller den explosiva situationen på Koreahalvön för att kunna tygla Pyongyangs kärnvapenambitioner.

Det ryska utrikesdepartementet uttrycker besvikelse över den amerikanska rapporten, vilken beskrivs som antirysk och konfrontativ.

”Vi kommer naturligtvis att ta den taktik som nu antas i Washington i beaktande och vidta de åtgärder som behövs för att garantera vår egen säkerhet”, heter det bland annat i det ryska uttalandet.

Moskva tillbakavisar Washingtons påståenden om Ryssland i dokumentet och ryska UD tillägger att landet är öppet för konstruktivt samarbete med USA.

USA bedömer att Ryssland kommer att avskräckas från att använda taktiska kärnvapen om USA utökar sin egen arsenal av atomvapen med mindre sprängkraft. Det handlar om bomber med en styrka mindre än 20 kiloton. Den atombomb som USA släppte över Hiroshima i Japan i slutet av andra världskriget hade ungefär den sprängkraften.

Argumentet för så kallade taktiska kärnvapnen är att kraftfullare bomber får så katastrofala följder att det ska mycket till för att de över huvud taget ska användas, och att de därför inte effektivt avskräcker en potentiell angripare.

Fakta: Kärnvapen