Glöd · Panelen

Tycker du att hårdare straff är rätt väg för att få ett bättre samhälle?

I media och rikspolitiken pratas det just nu mycket om skärpta straff – tycker du att hårdare straff är rätt väg för att få ett bättre samhälle?

Jag tror inte att hårdare straff leder till minskad brottslighet. Insatserna måste vara preventiva, sättas in innan brottet begås. Vi måste till exempel förhindra att utsatta grupper hamnar i gängkriminalitet. När klyftan mellan rik och fattig växer ökar kriminaliteten.

Ann Carlsson, 53 år, socialpedagog, Göteborg

Det finns brott där straffvärdet behöver höjas. Om vålds- och sexualbrott straffas mildare än ekonomisk brottslighet undergrävs förtroendet för rättsväsendets hantering av övergreppen. Men det finns också brott som nog borde straffas mildare än i dag, där strafftiden bara ökar utslagning. Och slutligen finns det fler faktorer som borde vägas in, till exempel återfallsbrottslighet.

Ulf Schyldt, 46 år, aktiv i Humanisterna och Liberalerna, Täby

Straff kan vara ett sätt att skydda andra mot oönskat beteende, det kan vara retributivt eller ett rehabiliteringsmässigt straff. Är handlingen av strukturell karaktär, såsom ”war on drugs” i USA, så ser vi att effekten blir att många fänglsas i onödan. Tar man våldtäktsfall som exempel och diskussionerna som går där så vill man helst få bort de individerna från samhällets gator. Det viktigaste är dock att ingen oskyldig straffas och då är det viktigt att domstolsprocesser får sin gång samt att de som faktiskt utfört ett brott straffas. Längre eller hårdare straff handlar då främst om personen i fråga och är kanske inte något man kan generalisera.

Robin Rushdi, 23 år, hållbarhetsförvaltare, Uppsala