Radar · Nyhet

Tågresandet skjuter fart

Svenskars intresse för tågresor utomlands exploderar i spåren av flygdebatten. Men än är hindren många för att tåget på allvar ska hota flygets särställning på resor i Europa.

Centralens resebutik i Kalmar är en av få svenska aktörer som säljer internationella tågresor. Där har man haft bråda dagar den senaste tiden.

Utrikesförsäljningen tredubblades det sista kvartalet 2017 jämfört med samma tid året innan. Ivar Karlsson, en av ägarna, upplever att intresset accelererar. Några exakta siffror finns dock inte för 2018.

– Trenden verkar fortsätta. Vi är här från gryningen till natten och försöker hänga med, säger han.

I hela Sverige ökade försäljningen av interrailkort med 19 procent under fjolåret, men en stor del av ökningen ligger i slutet av året och Ivar Karlsson tror att siffrorna för 2018 kommer bli större än så.

För att tåget på allvar ska kunna konkurrera med flyget måste villkoren bli mer rättvisa, menar Ivar Karlsson.

I dag betalar tågbolagen en rad skatter och avgifter i alla länder de passerar, medan flygplanen rör sig fritt över de olika ländernas luftrum, med skattebefriat flygbränsle. Offentligt subventionerade flygplatser lockar ofta på flygbolagen.

– De får betalt för att landa på vissa flygplatser, medan det kostar att trafikera Europas järnvägsstationer, säger Ivar Karlsson.

EU-parlamentarikern Jakop Dalunde (MP) var den gröna gruppens förhandlare när flygtrafiken inkluderades i EUs utsläppshandel. I dag innebär det en dryg femtiolapp på en biljett mellan Stockholm och Bryssel, Dalunde hoppas på minst det tiodubbla i framtiden.

Han menar att systemet med utsläpprättshandel är det verktyg som ligger närmast till hands för att göra tåget mer konkurrenskraftigt.

– Det genererar också intäkter för stora investeringar i hållbar infrastruktur. I stora delar av Europa är det fullt på spåren i dag, säger Jakop Dalunde.

Genom att EU betalar stora satsningar undviker man också utdragna bråk om finansieringen, menar han. Som exempel nämner han Fehmarn-Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland som ska förkorta restiden mellan Köpenhamn och Hamburg. Projektet har dragit ut på tiden efter oenighet om hur kostnaderna ska fördelas.

– EU borde kliva in tydligare och finansiera den här typen av infrastruktur som möjliggör resande mellan länder, säger Jakop Dalunde.