Radar · Nyhet

Strid i V om överskottsmål

På Vänsterpartiets kongress nästa helg väntas strid om överskottsmålet. Det ska skrotas för att ge utrymme för investeringar, tycker flera partidistrikt.

– Vi vill se nödvändiga satsningar på infrastruktur, välfärd, klimat och full sysselsättning. Den finanspolitiska överenskommelsen lägger snubbeltråd för vår politik, säger Jonas Karlsson (V), kongressombud från Uppsala.

Han är en av författarna bakom den motion som väntas vålla tuffast debatt på kongressen i Karlstad, där partiets valplattform ska klubbas.

Jonas Karlsson och de sex partidistrikt som ställt sig bakom motionen vill att Vänsterpartiet drar sig ur uppgörelsen från 2016. Då kom man överens med regeringen och Alliansen om ett överskottsmål på 0,33 procent av BNP. Dessutom ska den offentliga bruttoskulden inte överstiga 35 procent av BNP.

Nu är de offentliga finanserna så starka att reglerna kan överges, menar Jonas Karlsson.

– Det finns inget egenvärde i att lägga pengar på hög. Det här handlar om samhällsnyttiga investeringar som kommer att betala sig. Om vi inte gör dem nu kostar det på sikt.

Partiledningen menar att det skulle skada partiets trovärdighet att dra sig ur uppgörelsen som de tycker var ett steg i rätt riktning.

– Det nya ramverket tillåter ett betydande reformutrymme jämfört med det tidigare. Vi gjorde något dåligt bättre, sa Jonas Sjöstedt när förslaget till valplattform presenterades.

Även om motionen särskilt nämner klimatinvesteringar menar Jonas Sjöstedt också att partiledningens förslag om att inrätta en grön investeringsbank är bättre ur klimatsynpunkt.

– När man bedriver en expansiv politik så måste den ha klimatintriktning. Det har den gröna investeringsbanken, men inte den här motionen, säger han.