Radar · Nyhet

Danskar överväger fossil satsning

Oron växer på danska Lolland och Falster för planer på olje- och gasutvinning. Boende på de båda öarna fruktar att deras dricksvatten hotas och att konsekvenserna för naturen blir ödesdigra.

Den danska regeringen med energi– och klimatminister Lars Christian Lilleholt i spetsen förväntas den närmaste tiden ta ställning till borrningar efter olja– och gas på Lolland och Falster.

Om det holländska bolaget Nail resources får grönt ljus menar nätverket Nul huller – noll hål – att bland annat vattenförsörjningen är hotad. Vid en fullskalig utvinning skulle mycket stora mängder vatten tas i anspråk.

– Det är mycket oroande. Vi skulle inte ha något rent dricksvatten kvar, säger Nul Hullers Frederick Schütt.

Särskilt allvarligt vore det enligt nätverket om bolaget skulle få tillåtelse att använda fracking för att få upp gas och olja. Metoden innebär att man spränger upp sprickor i berggrunden och är starkt ifrågasatt bland annat för de kemikalier som används och riskerar att förgifta grundvattnet.

Flera studier har också visat att metoden orsakat jordskalv, bland annat i amerikanska Texas och Oklahoma. Men även om fracking inte skulle tillåtas skulle ingreppen i naturen bli svåra, enligt Nul huller. Bland annat till följd av den infrastruktur som skulle krävas.

– Det skulle betyda massor av nya vägar som skulle förstöra ett vackert landskap med höga naturvärden, säger Frederick Schütt.

I november lovade energi– och klimatminister Lars Christian Lilleholt att lokalsamhället ska involveras i processen, men ville inte ta ställning på kraven om en lokal folkomröstning från bland andra borgmästaren i Lollands kommun.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV