Radar · Nyhet

Delade meningar om ekotrend

2017 blev ännu ett rekordår för försäljningen av ekologiska livsmedel, visar en ny rapport. Men åsikterna om hur mycket bättre det egentligen är går skarpt isär. Det riktas bland annat kritik mot satsningen i offentlig sektor, där Sverige nu är bäst i världen på att välja ekologiskt.

Försäljningen av ekologiska produkter ökade till 27,9 miljarder – en ökning med 9,8 procent, enligt den oberoende marknadsbevakaren Ekowebs senaste rapport. Samtidigt ställer sig Holger Kirchmann, professor i växtnäringslära vid Sveriges Lantbruksuniversitet, kritisk till uppgången.

– Vi borde lägga pengarna på att fortsätta utveckla ett modernt jordbruk i stället för att satsa på ekologiskt. Det är varken mer hälsosamt eller bättre för miljön, säger han.

Enligt Ekowebs rapport är trenden tydligast i Sveriges offentliga sektor som nu blivit bäst i världen på att välja ekologiskt. 37 procent av inköpen är ekologiska, en relativt hög siffra jämfört med till exempel Finlands 6 procent eller Norges 1,5 procent. Regeringens mål är dock att höja andelen till 60 procent till 2030.

– Det är en märklig satsning och ingen fördel för varken skolor eller sjukhus. Dessutom måste man problematisera att matbudgeten för de flesta skolor inte ökar, så man har samma budget men dyrare mat. Produkter som fisk ersätts med enkla kolhydratvaror som bröd, som inte alls är lika näringsrikt, säger Holger Kirchmann.

Men Johan Bredwad, kock på den kommunala förskolan Röda Stråket i Göteborg, har en annan uppfattning.

– Jag märker ju att barnen mår bättre och är mer intresserade av mat sedan vi börjat med en mer ekologisk matsedel. Det handlar både om hälsoskäl och etiska aspekter, som att vi inte ska släppa ut så mycket gifter i naturen.

Han började arbeta som kock på förskolan i Göteborg för ungefär tre år sedan, då var andelen ekologisk mat ungefär 25 procent. I dag är nästan 90 procent av den mat de serverar lagad på ekologiska råvaror.

– Vi brukade göra mycket halvfabrikat. Nu köper vi färska grönsaker och ekologiskt kött. För mig är det här jätteviktigt, eftersom vi inte vet hur olika besprutnings- och bekämpningsmedel kommer att påverka barnen i framtiden.

Maria Wivstad, föreståndare för Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid Sveriges lantbruksuniversitet, ställer sig också positiv till ökningen. Hon betonar dock att den ekologiska produktionen är långt ifrån perfekt och att det är viktigt att se trenden ur olika perspektiv.

– Ur klimatsynpunkt ligger inte ekologiskt före det konventionella. Men det finns andra fördelar. Det är etiskt bättre för djuren. Det är bättre för lantbrukares hälsa, som inte behöver komma i samma kontakt med besprutningsmedel. Det är också bättre för den biologiska mångfalden i hela odlingslandskapet, eftersom man använder biologiska medel och ytterst lite kemiska bekämpningsmedel.

TT: Men tycker du att man ska välja ekologiskt, eller inte?

– Jag tycker att det är bra att välja ekologiskt, men man behöver inte göra det i alla lägen. Ofta köper jag till exempel svenska konventionella äpplen istället för importerade ekologiska som rest långt.

Fakta: Ekoförsäljningen i offentlig sektor

Andel ekologiska inköp i offentlig sektor i procent:

Källa: Ekoweb

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV