Krönikor

Bomber mäter inga knäskålar

I början av 1900-talet reste statens ”raspoliser” från Rasbiologiska institutionen i Uppsala runt för att mäta näsor och skallar på smått skräckslagna människor. De som inte passade in som tillräckligt ”svenska” skulle enligt några forskare steriliseras för att inte skada den rena svenska folkstammen. Jag tänkte på det när jag för några veckor sedan lyssnade på nyheterna och hörde att Rättsmedicinalverket fått i uppdrag av regeringen att göra åldersbestämningar med hjälp av magnetundersökningar av knäleder. Det har visat sig att dessa undersökningar är ovetenskapliga men ändå fortsätter verket med regeringens goda minne.

Min 21-åriga dotter har tillåtit mig att öppna hennes brev när hon är i Spanien.
Hon har fått brev från SCB och Karolinska Universitetssjukhuset om medverkan i en studie för att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökningar som metod för medicinska åldersbedömningar. Det står att hon är slumpmässigt utvald. De vill undersöka hennes så kallade tillväxtzoner i knäled, fotled, handled och undersökningen kommer att bedömas av specialister, som inte vet hennes ålder.

Uppenbarligen vill man nu komma tillrätta med ovetenskapligheten som rättsläkare påtalat, genom att låta unga födda i Sverige gå igenom liknande undersökningar, så att man kan slå fast åldern på de ensamkommande. Det verkar vara det moraliskt riktiga – att slå fast en ålder – inget annat. Ett annat övervägande kan vara att inte skicka tillbaka någon människa överhuvudtaget till ett pågående krig. Då slipper vi stora kostnader som det innebär med chartrade flygplan och dyra åldersundersökningar med vetenskapliga tveksamheter.

Karolinska skriver att deras förhoppning är att få fram bra och säkra metoder för att kunna göra medicinska åldersbedömningar. Vidare står det att bakgrunden till projektet är att över 35 000 ensamkommande barn ansökte om asyl i Sverige under 2015 och att frågan om en asylsökande är under eller över 18 år är viktig när det gäller uppehållstillstånd och boende och omvårdnad. Det står i brevet att barn har särskilda rättigheter enligt FNs konvention om barnets rättigheter. Det är till exempel inte lämpligt att vuxna asylsökande bor med ensamkommande barn i boenden. Resurser avsatta för barn ska inte heller gå till vuxna asylsökande, står det.

Karolinska tillsammans med SCB har dolda syften. Detta med ”resurser avsatta för barn som inte ska gå till vuxna” är en täckmantel för att kunna köra ut människor som är över 18 år tillbaka till kriget i Afghanistan. Samma dag som jag skriver detta har minst 95 personer dödats och minst 158 har skadats i en explosion i Kabul. Det står i nyheterna att ingen från den svenska ambassaden är skadad. Det är till det landet som svenska regeringen vill skicka tillbaka de unga vuxna som har knäskålar som indikerar att de är över 18 år. Det är vad Universitetssjukhuset menar att ”resurser avsatta för barn inte ska gå till”.

Vad bra att ingen svensk blev skadad i explosionen i Kabul. Jag är inte ironisk.

Snittbetygen har höjts i tre av Sveriges mest segregerade städer.

Krigsretoriken som förs från Sveriges riksdag gällande våra utsatta områden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV