Radar · Nyhet

Bahnhof: Som en elektronisk husrannsakan

Bahnhof måste lämna ut uppgifter om sina abonnenter när polisen begär dem, slår Förvaltningsrätten fast. Internetoperatören menar att det bör prövas rättsligt först. – Det är som en elektronisk husrannsakan, säger vd:n Jon Karlung.

Post- och telestyrelsen (PTS) anser att Bahnhof är skyldiga att lämna ut uppgifter om sina abonnenter till polisen när de efterfrågas. Det tycker också Förvaltningsrätten, efter att Bahnhof överklagat beslutet dit.

Domen innebär att operatören måste lämna över uppgifterna – som gör att polisen kan koppla ett IP-nummer till en person – vid brottsmisstanke, oavsett hur allvarligt brottet är.

– Vi är inte emot brottsbekämpning, men vi vill att det ska ske rättssäkert, säger Bahnhofs vd Jon Karlung till TT.

Med IP-numret kan polisen följa vad en person gör på internet – vilka sidor denne besöker och vad denne skriver.

Det var efter att Bahnhof nobbat polisens förfrågningar fem gånger som de anmälde bolaget till PTS.

– Ska man hålla på med övervakningsåtgärder så ska det finnas brottsmisstankar. Och när man lämnar ut det här så ska det ske med föregående domstolsprövning, som oberoende prövar om de har rätt att få ut det, säger Jon Karlung.

Bahnhof hävdar att PTS-beslutet inte är förenligt med EU-rätt. Men det anser Förvaltningsrätten att det är.

Rätten har också vägt om åtgärden är proportionerlig – det vill säga om den är nödvändig för ändamålet och om fördelarna överväger skadan som inskränkningarna innebär.

”Förvaltningsrätten har då funnit att de brottsbekämpande myndigheternas behov av att få tillgång till de i målet aktuella uppgifterna väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som ett utlämnade innebär”, skriver de i ett pressmeddelande.

Bahnhof ska överklaga domen till kammarrätten.

– Om man ska göra en husrannsakan så ska det för fasiken prövas. Det ska inte vara så att vem som helst ska kunna göra husrannsakan när som helst på lösa boliner, säger Jon Karlung.