Glöd · Panelen

Tycker du att det är rätt att kritisera personer som flyger mycket?

En ny debatt har utbrutit som handlar om ifall det är okej att flyga med gott samvete. Tycker du att det är rätt att kritisera personer som flyger mycket?

Jag anser att vi alla måste bidra så mycket vi kan för att skona vår miljö, men jag tror varken vi gör det genom skuldbeläggande eller förbud. Vi har alla olika förutsättningar och olika liv och där måste vi ha förståelse för varandra. Det finns människor som är tvungna att ha bil för att klara sin vardag, andra som flyger, bara för att ta två exempel. Men var och en behöver nog påminnas och fundera ett extra varv ibland på hur just vi kan bidra till att skona vår miljö!

Fatou Darboe, 47 år, grundare av webbtidningen Afropé, Stockholm

I mitt jobb som sångare flyger jag över hela jorden med ett ständigt urdåligt samvete. Alla som gör det eller äter kött, kör bil, dricker flaskvatten och så vidare bör känna dåligt samvete. Fast det löser ju ingenting. Politiska makthavare över hela världen med mandat att förändra men som inte gör ett dyft ska istället kritiseras och därefter ställas till svars för att kraftfulla styrmedel inte sätts in. Börja med en rejäl global skatt på flygbränsle som i dag är skatte-
befriat(!).

Anders Edenroth, 54 år, sångare och kompositör, Stockholm

Naturligtvis ska vi påpeka alla val vi gör som påverkar miljön oavsett om de är positiva eller negativa. Jag har lite känslan av att frågan om man ska ifrågasätta människors handlingar när det handlar om bemedlade medborgare bottnar i att man i dagens samhällsklimat inte ska ifrågasätta någon för sina ekonomiska förehavanden. Ju förmögnare desto oantastligare.

Willi Reichhold, 62 år, aktiv i Palestinagruppen, patientstödsgruppen och Djurens rätt, Stockholm