Radar · Nyhet

Stor uppslutning för hållbar odling

33 000 människor och hundra traktorer fyllde Berlins gator i lördags med uppmaningar om mer hållbart jordbruk.

Många av demonstranterna krävde förbud mot ogräsmedlet glyfosat som i höstas godkändes av EU för ytterligare fem år efter långa förhandlingar. Detta trots att en del studier visat att medlet är cancerframkallande.

Frågan om glyfosat fortsätter att vara het i Europapolitiken. Nu har Europaparlamentet beslutat att inrätta ett utskott som ska granska hur processen att godkänna glyfosat gick till. Bland annat ska utskottet analysera om det kan ha funnits felaktigheter i den vetenskapliga bedömningen.

Demonstranterna i Berlin uppmanade också EU att rikta sina jordbruksstöd till ekologisk odling istället för att basera dem på jordbrukens storlek.

– Vi kan inte vänta längre på omställningen av vårt moderna jordbruk till ett som tar hänsyn till djur och miljö och som bönder kan leva väl på, säger Jochen Fritz, talesperson för den allians av ett hundratal organisationer som låg bakom demonstrationen, till Deutsche Welle.