Radar · Nyhet

Jubel i miljörörelsen över nej till slutförvar

Det blev nej till planerna på slutförvar av uttjänt kärnbränsle vid Forsmark. Men Svensk kärnbränslehantering (SKB) har inte gett upp och tror sig kunna övertyga regeringen som fäller avgörandet.

– Det är en seger för hela miljörörelsen. I flera decennier har vi försökt föra fram riskerna med kopparkorrosion, säger Rebecca Nordenstam, miljöjurist som företrätt Naturskyddsföreningen i Mark– och miljödomstolen som avgjort målet.

Enligt domstolen har Svensk kärnbränslehantering inte kunnat visa att de kopparkapslar man tänkt förvara bränslet i är tillräckligt beständiga. Men att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) samtidigt ger grönt ljus för planerna ger SKB hopp om att kunna övertyga regeringen som ska fälla det slutliga avgörandet.

– Vi kan konstatera att vi inte har lyckats besvara rättens frågor vad gäller kopparkapseln fullt ut. Samtidigt skriver Strålsäkerhetsmyndigheten i sitt yttrande att SKB har de förutsättningar som krävs för att kunna uppfylla lagens krav på strålsäker slutförvaring, säger SKBs vd Eva Halldén i ett pressmeddelande.
Men Rebecca Nordenstam utgår ifrån att regeringen går på domstolens linje.

– Domstolens yttrande på mer än 500 sidor är väldigt gediget. Det ska mycket till för att regeringen ska kunna frångå den bedömningen, säger hon.
Naturskyddsföreningen menar att SKB borde ha undersökt flera olika metoder. En sådan är att borra djupa borrhåll, vilket SKB avvisat på tidigt stadium.

– För fyrtio år sedan kanske det kändes orealistiskt att borra fem kilometer djupa borrhål, men i dag finns metoden även om den behöver förfinas, säger Rebecca Nordenstam.

Strålsäkerhetssmyndighetens uppfattning är att de frågetecken som finns angående metoden att kapsla in avfallet i koppar kan rätas ut under processens gång. Det vore att skjuta över problemen på framtida generationer, menar Naturskyddsföreningen.

– Då är det bättre att ta ett steg tillbaka och forska mer för att kunna komma med ett bättre förslag, säger Rebecca Nordenstam.