Radar · Nyhet

Nej till slutförvar av kärnavfall

Det blev nej till kärnkraftindustrins ansökan om slutförvar av det svenska kärnavfallet. Mark- och miljödomstolen anser att det fortfarande finns osäkerheter om inkapslingen av avfallet. Nu lämnas frågan över till regeringen.

Det har gått sju år sedan kärnkraftindustrins bolag Svenskt kärnbränsle AB (SKB) lämnade in sin ansökan om slutförvar i Forsmark i Uppland.Sedan dess har domstolen grunnat på ärendet, och nu har man kommit fram till att det behövs ytterligare underlag för att förvaret ska kunna anses säkert.

– Vi anser att SKB:s utredning är gedigen, men det finns fortfarande osäkerheter om kopparkapslarnas förmåga att innesluta avfallet på mycket lång sikt, säger Anders Lillienau, rättens ordförande.

Kopparkapslarna, där avfallet ska placeras, är en av tre säkerhetsbarriärer som ska förhindra att avfallet skadar omgivningen. De andra två är bentonitlera som ska omsluta kapslarna, samt själva urberget dit kapslarna ska sänkas ner.

Enligt domstolen, som avgav sitt yttrande på tisdagen, är det oklart hur mycket korrosion, frätning, kapslarna tål. Därför vill man ha ytterligare underlag. Men den frågan hamnar nu i regeringens knä.

Inom stora delar av miljörörelsen ses domstolens yttrande som en enorm framgång. De anser att berggrunden i Forsmark, där kärnavfallet är tänkt att förvaras, är olämplig. De menar också att ett oberoende organ, och inte SKB, som är kärnindustrins bolag, borde ha utrett slutförvaret.

– Jag är överraskad och väldigt glad. Det här är helt klart en fantastisk seger för oss. Vi har hela tiden kritiserat den metod som SKB vill använda, säger Rebecca Nordenstam, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

Samtidigt drar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) en helt annorlunda slutsats än domstolen och ger grönt ljus för slutförvaring av kärnavfall i Forsmark.

SSM anser att SKB lyckats visa att man har förutsättningar att uppfylla alla krav på en strålsäker slutförvaring.

Slutförvaret av kärnavfallet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV