Radar · Nyhet

Beslagtagen CBD-olja åter till försäljning

Nu är det fritt fram att sälja CBD-olja igen – i alla fall tills Läkemedelsverket avgör om de omtvistade cannabisprodukterna är att klassa som läkemedel.

Det var i oktober förra året som polisen gjorde tillslag mot flera butiker som säljer cannabisprodukter i olika varianter. Åklagare ville med detta pröva om försäljarna gjort sig skyldiga till narkotikabrott, eftersom produkterna kan innehålla låga halter av den rusgivande substansen THC.

Men tingsrätten kom i november fram till att det inte är brottsligt att bearbeta lagligt framställda jordbruksprodukter, vilket är fallet då preparaten utvinns ur lagligt odlad industrihampa.

Strax före jul avslog också hovrätten överklagandet och förra veckan kunde Aydin Darchini, vd för ett av de berörda företagen, hämta ut sina varor hos polisen efter att beslaget hävts.

Han beskriver de senaste månadernas process som ”otroligt givande”.

– Vi har fått tvätta vår marknad och samtidigt har de tre största återförsäljarna gått samman och skapat en allians, säger han, och nämner också den ilska som polisens tillslag mött från cannabisaktivister, något han själv ställer sig frågande inför.

– Polisen gjorde oss en tjänst. Vi har gått igenom två domstolsprövningar och nu vet halva Sverige vad cannabinoider är.

Från domstolarnas sida har man velat stärka rättspraxis, menar kammaråklagare Jenny Karlsson.

– En av anledningarna är att för allas del, både för de som producerar, säljer och brukar, få klarhet i vad de här produkterna ska ses som.

Men efter avslag i både tingsrätt och hovrätt kommer saken inte tas vidare till högre instans. Eftersom produkterna inte längre finns beslagtagna – vilket är en förutsättning – överklagas inte målet till Högsta domstolen.

Läkemedelsverket har också invändningar mot verksamheten, det gäller främst två aspekter som kan tänkas stå i konflikt med läkemedelslagen.

– Att sälja produkter med påståenden så att de kan uppfattas som läkemedel är en sak. Sedan ser vi också över om produkterna innehåller en farmakologisk substans som kan ha en verkan på kroppen, säger Josefin Backman, gruppchef på Läkemedelsverket.

Det handlar alltså om företagen kan sägas sälja medicin eller inte, något de själva tar avstånd ifrån. Aydin Darchini menar att hans företag säljer kosttillskott och i vissa fall mat. Samtidigt ingår CBD i redan godkända läkemedel på den svenska marknaden, men substansen i sig är inte reglerad. Läkemedelsverket gör heller inga generella utlåtanden, utan analyserar varje produkt enskilt.

Myndigheten har nu fått in yttranden från alla företag och kommer inom två–tre veckor att fatta beslut, något som kan vara avgörande för om bolagen kommer att fortsätta med försäljningen.

Fakta: CBD och THC

Källa: National Institute of drug abuse, Högsta domstolen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV