Glöd · Panelen

Vad är din inställning till djur på cirkus?

I debattartikeln här intill diskuteras användning av tamdjur, som till exempel hästar och hundar, på cirkus. Vad är din inställning till djur på cirkus?

Jag anser att djur som regel inte bör användas i underhållningssyfte. Cirkuslivet innebär dessutom ofta mycket resande, som stressar djuren och begränsar deras livskvalitet. Detta gäller såväl hästar och hundar som andra djur. Debatten om cirkusdjur är viktig, men jag önskar att samma typ av frågor ska lyftas även när det gäller annan exploatering av djur, exempelvis för livsmedelsproduktion.

Anna Kaijser, 36 år, forskare vid Linköpings universitet, Bagarmossen

Förbjud det. Inkludera människor som är minst lika underhållande att se och som faktiskt kan bestämma själva om de vill medverka eller ej.

Alexandra Papamanoli, 26 år, integrationskonsulent, Borås

Som vegetarian tycker jag självklart att djur ska hållas borta från att slava på cirkus av samma skäl som de ska slippa slava som mjölkproducenter, äggläggare eller i andra del av produktionssystemet. Djur hör hemma i friheten, ingen annanstans. Vi människor är dessutom tillräckligt bra på att underhålla varandra utan att tvinga in djur i det.

Isak Gerson, 26 år, redovisningsekonom och syndikalist, Stockholm