Radar · Nyhet

Intensiv jakt på unga papperslösa

Trots ifrågasatta åldersbedömningar fortsätter jakten på ensamkommande. Nätverket ”Vi står inte ut” har tagit emot en lång rad berättelser om dramatiska husrannsakningar. Upp till tio poliser har tagit sig in människors hem för att leta efter ungdomar. ”Det är ett sätt att skrämma upp de som vill skydda ensamkommande”, tror EvaMärta Grankvist, en av dem som fått sitt hem genomsökt.

En intensiv debatt pågår om de medicinska åldersbedömningar som dömts ut av flera läkare och experter. Det hindrar inte gränspolisen från att jaga dem som redan fått beslut om utvisning, ofta efter att de just fått sina åldrar uppskrivna med den kritiserade metoden. Orimligt, anser Kinna Skoglund i nätverket Vi står inte ut.

– Samtidigt som man diskuterar om asylprocessen gått rätt till trappas jakten upp, säger hon.

De senaste dagarna har tiotals personer som engagerat sig för ensamkommande vittnat om husrannsakningar. I flera fall har poliserna kommit i grupper om sju eller fler. Ibland har de kommit sent på kvällen och lämnat bostäderna i stor oreda.

– Det har bara forsat in berättelser de senaste dagarna, säger Kinna Skoglund.

EvaMärta Granqvist hör till dem som gränspolisen gjort husrannsakan hos. Hon har under lång tid haft unga ensamkommande i olika stadier av asylprocessen boende hos sig. I dag vet hon inte var flera av dem befinner sig.

– Det är möjligt att de flytt ut i Europa. Sverige är numera ett land man flyr ifrån, säger hon.

EvaMärta Grankvist berättar hur tio poliser i förra veckan kom in i hennes hus, utan att knacka. De ville inte säga vem de letade efter, men att det var en inre gränskontroll. Poliserna tog hennes dator, kamera och telefon och stängde in henne i ett rum. EvaMärta Granqvists 15-åriga biologiska son fick sina lådor noggrant genomsökta.

Hon tolkar gränspolisens omfattande insats som ett sätt att försöka skrämma dem som gömmer papperslösa, men hoppas att det inte ska lyckas.

– Vi måste skydda dem, på samma sätt som man skyddade Anne Frank under andra världskriget, säger hon.

Chefen för gränspolisen, Patrik Engström, avfärdar att det handlar om att att skrämmas och påpekar att regeringen i de senaste årens regleringsbrev gett dem i uppdrag att öka effektiviteten i verkställandet av utvisningar.

– Det är en tydlig indikation till polisen om att det här är en prioriterad arbetsuppgift, säger han.

Att ta hänsyn till att åldersuppskrivningarna nu  ifrågasätts ser Patrik Engström som otänkbart.

– Vi förhåller oss till det uppdrag och den lagstiftning som gäller nu. Olika debatter om vad som är rätt och fel kan inte ligga till grund för hur vi prioriterar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV