Radar · Nyhet

Finskt kärnkraftsbygge oroar

I finska Pyhäjoki pågår bygget av ett nytt kärnkraftverk och i nordöstra Sverige är oron stor. Vid ett möte med miljöministern i veckan uppmanade nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken den svenska regeringen att agera.

I ett brev inför mötet till miljöminister Karolina Skog (MP) kräver Kärnkraftsfritt Bottenviken svar på vad regeringen kan göra för att värna det område som de menar är hotat av kärnkraftsbygget. Utöver risken för en härdsmälta oroas de över hur havsmiljön ska påverkas av driften.

– Det handlar inte bara om de katastrofer som kan inträffa, utan också om det som sker hela tiden. Massor av varmvatten ska gå rakt ut i detta lilla grunda innanhav, säger Lena Lagerstam, nätverkets samordnare.

Hon ser projektet som en säkerhetspolitisk fråga. Hon pekar på de kopplingar som finns till kärnvapen i och med att det ryska statliga bolaget Rosatom investerat i bygget. Rosatom producerar även kärnvapen med hjälp av uttjänt kärnbränsle.

– Det känns mycket oroligt med ett ryskt kärnkraftverk så nära, säger hon.

Hon upplever att opinionen mot projektet är stark på den svenska sidan av Bottenviken. Bland annat har 17 kommuner tagit ställning mot bygget.

Miljöminister Karolina Skog konstaterar i ett mejl till Syre att det finns starkt politiskt stöd för kärnkraften i Finland.

”I Sveriges riksdag finns en blocköverskridande målsättning om 100 procent förnybar elförsörjning år 2040 – då kommer det inte finnas utrymme för svensk kärnkraft. I Finland är både regeringen och en stor del av riksdagen positiva till att utveckla kärnkraften, inklusive att bygga nya reaktorer. Finlands regering är mycket väl medveten om att vår inställning helt skiljer sig åt”, skriver hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV