Zoom

”Endast de unga kan rädda planeten”

Dagens unga måste komma på nya lösningar på gamla problem som klimatförändringar och sociala orättvisor. ”Min egen generation har misslyckats”, säger den sydafrikanske aktivisten och nye generalsekreteraren för Amnesty International, Kumi Naidoo.

Efter att ha deltagit i kampen mot apartheid i Sydafrika har Kumi Naidoo varit ledare för flera globala kampanjer till skydd av miljö och mänskliga rättigheter, bland annat som chef för Greenpeace och för paraplyorganisationen Civicus. Han utsågs nyligen till människorättsorganisationen Amnesty Internationals nya generalsekreterare och tillträder i augusti i år.

IPS mötte Kumi Naidoo i samband med att företrädare för civilsamhällets organisationer och aktivister från hela världen möttes vid International Civil Society Week i Fiji i slutet av förra året. Det var innan det tillkännagetts att han blir Amnestys nya generalsekreterare.

– Mitt råd till de unga är: hys inget hopp om de nuvarande ledarna. De är den största gruppen förlorare du kan hitta. Detta eftersom de inte vill medge att det var dom som försatte oss i den här röran, säger Kumi Naidoo.

Han menar att världen fortfarande använder sig av gamla problemlösningar, trots att de inte fungerar. Albert Einstein konstaterade att galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.

– Om mänskligheten fortsätter att göra på samma sätt som vi alltid gjort, kommer vi att uppnå detsamma som tidigare: orättvisor, en ohållbar utveckling och miljöförstörelse.

Aktivisten Kumi Naidoo menar att världen bara kan räddas av de unga. Foto: Marco Okhuizen/ Greenpeace

På frågan om hur de unga ska kunna rädda världen svarar Kumi Naidoo:

– Deras mest värdefulla roll är att bidra med nya perspektiv på gamla problem. Och att inte vara rädda för att kallas romantiker, orealistiska eller idealister. De lösningar på dagens problem som beskrivs som realistiska är ineffektiva.

– I fråga om innovationer så anser jag att de bästa lösningarna, även de småskaliga, kommer från unga människor. Ett exempel är när en grupp unga skolflickor i Zambia för fyra år sedan lyckades skapa en generator som kan drivas i fem timmar med en liter mänsklig urin.

Kumi Naidoo menar att världen är alldeles för fokuserad på stora infrastruktursatsningar.

– Vi måste bryta med detta. I Afrika lider landsbygdsbefolkningarna brist på el. Men stora kraftanläggningar kommer inte att hjälpa dessa människor. Politiken kommer att stå i vägen. Och stora mängder energi går förlorad vid överföringen. Lösningen är enkel – små kraftledningsnät. Allt som behövs är 20 solpaneler som kopplas samman med 50 bostäder. Detta kan genomföras snabbt. Det handlar inte om raketforskning.

Kumi Naidoo säger att världen är i behov av en stor systemförändring.

– Vi är på väg mot ohejdbara och katastrofala klimatförändringar. Alla fakta berättar för oss att det måste ske en förändring. Under de senaste tio åren har antalet extrema väderhändelser ökat med hundra procent. Men ingenting görs. Av det skälet tror inte jag att innovationer kommer att komma från människor som är utbildade inom ett gammalt system.

Han säger sig ha blivit inspirerad av sin egen dotter.

– När hon var i tidiga tonåren sade hon att min generation förorenats av dåliga erfarenheter. Hon hade rätt. De nya idéerna har tagit slut för denna generation. De unga är avgörande för innovationer.

– De unga kan omkalibrera våra värderingar och övertyga världen om att överdriven konsumtion inte leder till lycka. Min förhoppning är att de återför oss till grunderna – en känsla av gemenskap, deltagande och rättvisa. Jag hoppas att de unga ska kunna ta oss från en förorenande ekonomi till en som är baserad på grön och förnybar energi. Och att den extrema fattigdomen ska utrotas fullständigt.

– Mitt avslutande budskap till de unga är att ni måste avvisa den gamla visdomen om att dagens ungdomar är morgondagens ledare. Om ni väntar till i morgon så kanske det inte finns någon morgondag att styra över.