Glöd · Panelen

Vilka politiska förhoppningar har du för 2018?


Min politiska förhoppning inför 2018 är att den ensidiga strävan efter ständig tillväxt upphör och att marknad och kapital tvingas ge vika för mer hållbara värden. Jag hoppas på en nerväxling och en anpassning efter vad vår jord tål, gärna med kraftfulla politiska styrmedel. Vidare önskar jag att den politiska diskussionen seriöst inser värdet av en befolkad landsbygd med alla dess positiva följder.

Åsa Eriksson, 53 år, småskalig landsbygdsförespråkare, Uppsala

Jag hoppas att hållbarhet hamnar i fokus och att samtliga partier lägger fram sina helhetsperspektiv på hur både social och ekologisk hållbarhet kan uppnås, med tidsplaner för dessa. Samt även driver dessa frågor på riktigt. Då jag misstänker att det här inte kommer hända hoppas jag att det parti som driver de här frågorna hårdast får ett starkt mandat. I mina ögon handlar det då alltså om det parti jag själv är medlem i: Miljöpartiet.

Olle Hillborn, 32 år, språkrör för MP Karlskrona, Jämjö

Mer makt åt kvinnor och barn. Om man tittar på orsakerna till våra stora globala kriser, står den stötande stora maktobalansen mellan könen främst. Miljö- och klimatkris, militarism, fattigdom och sexuellt våld har alla sina rötter i ett könsförtryck. Om kvinnor har liten makt, så har barn ingen alls, men de drabbas alltid hårdast. Att hoppas på ett paradigmskifte nästa år är optimistiskt, men frågan borde ges högsta prioritet.

Anders Edenroth, 54 år, sångare och kompositör, Stockholm