Radar · Nyhet

Oro i Mexiko över handelsavtalet

President Donald Trumps krav på en omförhandling av frihandelsavtalet Nafta har lett till en oro för de ekonomiska och sociala konsekvenserna i Mexiko. Årets första månader kan bli avgörande för avtalets – och Mexikos – framtid.

Det nordamerikanska frihandelsavtalet mellan USA, Kanada och Mexiko har funnits sedan 1994. Sedan augusti har parterna hållit fem förhandlingsrundor om avtalet, men hittills uppges få framsteg ha gjorts. Ministermötena uppges ha kännetecknats av en spänd stämning med låsta positioner.

– USA har hållit fast vid sin inställning, som syftar till att minska handelsunderskottet gentemot Mexiko och Kanada. Men det är en inställning som Mexiko och Kanada inte accepterar, säger ekonomen Arturo Huerta, som är verksam vid det mexikanska universitetet Unam.

Enligt honom har Mexiko gett efter vid flera tillfällen i syfte att förmå USA att inte överge Nafta.

– Detta medan Washington fortsätter försöka att få ut så mycket som möjligt, samtidigt som man säger att man kommer att hoppa av avtalet om man inte får som man vill.

USA vill att ett nytt avtal automatiskt ska sluta gälla efter fem år, om inte länderna kommer överens om att förnya det. Mexiko vill att avtalet ska granskas vart femte år, men har nu gett efter där.

Tillverkningsindustrin och finansiella tjänster hör till de sektorer i Mexiko som gynnats av Nafta.

De stora förlorarna enligt vissa bedömare och aktivister är livsmedelssektorn överlag och småskaliga jordbrukare, däribland de som odlar basvaror som majs och bönor. Av det skälet kräver nu organisationer att omförhandlingen ska leda till ett stärkt skydd för det traditionella jordbruket.

Nafta har ökat Mexiko handelsberoende gentemot USA, det land som köper in mer än 80 procent av landets exportvaror, medan 5 procent av exporten går till Kanada. Mexiko har ett handelsöverskott gentemot båda länderna.

Ekonomen Arturo Huerta menar att Mexiko ställning är svag, eftersom landet måste ge efter för att USA inte ska riva upp avtalet.

– För Mexiko är det mycket viktigt att avtalet upprätthålls, så att de utländska investeringarna fortsätter strömma in i till landet med exporten till USA som syfte, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV