Radar · Nyhet

Nya regler för assistans

Nya regler för personlig assistans ska införas från den 1 april. Det hoppas regeringen som nu beslutat om en lagrådsremiss.

Förslaget innebär att den som har personlig assistans inte längre ska behöva ansöka på nytt vartannat år. Dessutom ska den som behöver få assistanstimmar för väntetid och beredskap under dygnsvila. Resor till och från en aktivitet ska också räknas in i aktiviteten.

Funktionsrätt Sverige som riktat hård kritik mot att många fått sin assistans neddragen ser förslaget som ett steg i rätt riktning.

– Det är positivt att regeringen lyssnat på flera av Funktionsrätt Sveriges synpunkter. Men det finns fortfarande mycket att göra, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige i ett pressmeddelande.

Alla omfattas inte av det förslag regeringen nu lägger, påpekar Mikael Klein.

– De aktuella ändringarna skyddar dem som har fått assistansersättning beviljad och som fortfarande har den kvar. Däremot påverkar ändringarna inte de många assistansberättigade som under senare år fått avslag på sin ansökan, förlorat sin assistans eller fått den reducerad.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV