Radar · Nyhet

Miljörörelser besvikna på EUs nya klimatlagar

Martin Meissner /TT/AP | Den svenska regeringen hoppas på mer ambitiösa klimatmål i EU när de revideras om fem år.

Lagstiftarna kan i januari slutligt godkänna de lagar som ska se till att EU når sina klimatmål till år 2030. Men redan nu inleds arbetet med att höja buden.

Målet på minst 40 procents utsläppsminskning, räknat från 1990, räcker inte för att EU ska bidra med sin del till Parisavtalet, enligt expertutlåtanden.

Samtidigt innehåller ramlagarna olika lättnader, som ska göra det enklare för medlemsländerna att nå målet. Dessa urholkar ambitionen ytterligare, menar flera miljöorganisationer.

I det ramverk som sätter mål för utsläppen utanför handelssystemet menar de att 30 procents utsläppsminskning som lagstiftningen ska leda till egentligen blir 26,5 procent.

– Även om målen inte är tillräckliga från början så når EU inte ens dem med de här lagarna. Unionen måste skärpa sig, särskilt som de i FN-sammanhang också förespråkar att länder höjer ambitionerna i sina ursprungliga bud i Parisöverenskommelsen, säger Caroline Westblom vid miljöorganisationssamarbetet CAN Europe.

Men flera sektorer glädjs över de lättnader som införs i ramverken. En av dem är jordbruket.

– Den här lagstiftningen innebär en tuff belastning på jordbrukssektorn, säger Pekka Pesonen vid samarbetsorganisationen Copa-Cogeca.

I januari ser överenskommelsen ut att kunna få slutgiltigt godkänt av parlamentet och ministerrådet. Men redan nu inleds arbetet med att försöka höja målen innan det blir dags att se över lagarna år 2024.

Svenska regeringen hoppas bland annat att fler länder ska göra som Sverige och lägga fram högre mål än vad som krävs.

– Förhoppningsvis kan det leda till att unionen fortsatt kan överstiga sina målsättningar, vilket vi också redan ser att vi gör till år 2020, säger Fredrik Hannerz, politisk sakkunnig hos klimatminister Isabella Lövin (MP).

EU:s klimatmål

Under hösten enades lagstiftarna i EU om de tre ramverk som sammantaget ska se till att EU når sina 2030-mål.

I utsläppshandeln ETS  sätts målet på 43 procents minskning.

Utanför utsläppshandeln sätts målet på 30 procents minskning  i den så kallade ESR-lagstiftningen, som omfattar nära 60 procent av utsläppen.

I skogs- och markanvändningssektorn som förkortas LULUCF är målet att utsläppen inte ska överstiga upptaget av kol.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV