Energi · Läsarnas

Människa, djur och Moder Jord


Inre frid önskar jag varje människa,
yttre fred likaså.
Ett lyssnande öra inåt till djupaste sanning,
ett lyssnande öra utåt till fler perspektiv än det egna
önskar jag var och en som vill leda
sig själv och därmed andra.
Människan i livets väv bland andra arter
genom millennier över Moder Jord
behöver lära läsa de Livets villkor
från urminnes tider
som innebär att inte störa och förstöra men nyttja och bevara
med förnuft.
Att behålla något för egen del men också dela med andra.
Feg flykt och våldsamt anfall måste vika
inför förberedelser och eftertanke utan baktankar
och girighet svältas innan dödsdomen faller
över hela mänskligheten,
där det sköra glas som gjorts möjligt genom tusende år
i fjärran och nära länder
lätt går i kras
när det långsamt uppbyggda möter det destruktiva.
Folkvalda som sover vaggade i falsk trygghet
från gångna tider
roar sig med distraktioner medan världen brinner
och giriga penningmoguler och härskare vill ha långt mer än de
redan har och göra människan till slav på
främmandes villkor.
Den däremot, som vet att fara kan komma från oväntat håll
när den som minst är anad
får inte försumma vaksamhet.
Att var och en måste klara sig själv
i händelse av kris och krig,
har politiker sagt i individualismens tid
till människan – ett flockdjur –
när sovande politiker fattar felaktiga och
riskfyllda beslut
ovan huvudet på folket utan granskning.
Rädde sig den som kan: Människa, djur och Moder Jord!
Inre frid, yttre fred, mod i gemenskap,
önskar jag alla:
Människa, djur och Moder Jord.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV