Radar · Nyhet

Sköldpaddor hotas av hetta

Havssköldpaddorna vid Stora barriärrevet utanför nordöstra Australien är hotade av klimatuppvärmningen. Värmen leder till att nästan enbart honor föds, enligt en ny studie i Current Biology.

Könstillhörigheten hos nykläckta havssköldpaddor bestäms av temperaturen i sanden på stränderna där djuren lägger sina ägg. Under värmeböljor kommer nästan enbart honor till världen.
I studien fann forskarna att 99,1 procent av sköldpaddsungarna från de nordligaste stränderna var honor. Av de vuxna djuren var 86,8 procent honor.
Slutsatsen blir att populationen på sikt sannolikt är hotad, om inte könskvoten förändras.

– Om det bara föds honor kommer arten till slut att dö ut, säger Tom Arnbom, havsexpert på Världsnaturfonden (WWF)

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV