Radar · Nyhet

Läkare motsätter sig åldersbedömningar

Även tyska läkare motsätter sig åldersbedömningar av flyktingar. Bedömningarna är både oetiska och opålitliga, anser de.

Svenska Dagbladet har i en serie artiklar visat att det finns en rad frågetecken kring de tusentals åldersbedömningar som Rättsmedicinalverket nu genomför för att på så vis avgöra åldern på asylsökande.

Tidningen har bland annat visat att flera experter inom området är kritiska till de metoder som används eftersom de inte anses vara förenliga med principerna för evidensbaserad medicin.

Andreas Schmeling, professor i rättsmedicin vid Universitätsklinikum i Münster, Tyskland, kallar Rättsmedicinalverkets metoder för ”olämpliga”.

Granskningen visar också att Rättsmedicinalverket gjort åldersbedömningar baserade på bilder som enligt andra experter inte går att använda och att Sixten Persson, som är en av de rättsläkare som skrivit under flera hundra utlåtanden, nu säger att han inte kan stå för det han signerat.

– Vi har tryckt in vår signatur på ett av en algoritm färdigställt dokument, säger han till tidningen.

Även i Tyskland är frågan om åldersbedömningar av asylsökande en het potatis. Där finns det förslag om att införa systematiska ålderskontroller av asylsökande, såsom i Sverige. Men nyligen gick tyska läkarförbundet (Bundesärztekammer) ut och konstaterade att man motsätter sig sådana kontroller, eftersom de anses oetiska och för opålitliga.

– Dessa undersökningar är överflödiga, dyra och behäftade med stora osäkerheter, säger förbundets ordförande, Frank Ulrich Montgomery, till Süddeutschen Zeitung.

Fakta: Åldersbedömningarna

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV