Radar · Nyhet

Få vill legalisera bruk av droger

Bara 12 procent av svenskarna vill avkriminalisera bruk av narkotika, visar en ny Sifo-undersökning utförd på uppdrag av Svenska Dagbladet.

Unga män är de som är mest positiva till att tillåta användande av droger medan motståndet är starkast bland kvinnor och äldre. 83 procent av samtliga tillfrågade svarade nej på frågan ”Bör bruk av narkotika avkriminaliseras”.

Undersökningen ställde även frågan ”Visionen för den svenska narkotikapolitiken är att skapa ett samhälle helt fritt från narkotika. Är det bra eller dåligt med ett sådant mål?”. Även här är stödet stort då nästan nio av tio (88 procent) uppgav att målet är bra.

Mätningen genomfördes 21–27 november 2017 då 1 000 telefonintervjuer genomfördes.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV