Zoom

Brasilien: Nya satsningar på järnväg möter hinder

Stora delar av Brasiliens järnvägsnät utnyttjas inte. Nya sträckor byggs men mer krävs för att öka transporterna via järnvägen menar experter.

Brasilien byggde 37 000 kilometer järnvägsspår fram till för 60 år sedan, men sedan dess har användningen av järnvägen minskat. Omkring en tredjedel av järnvägsnätet används inte i dag och ytterligare en tredjedel är underutnyttjad.

Den längsta sträckan av den 855 kilometer långa järnvägen som går från delstaten Tocantins till Anápolis invigdes i maj 2014, men används fortfarande inte regelbundet. Järnvägen från nord till syd ska förlängas med ytterligare 682 kilometer och projektet är inne i slutfasen. Den nya delen kommer att sträcka sig till Estrela D’Oeste i delstaten São Paulo, som är den mest utvecklade i Brasilien.

− Det är en röra, en rad misstag har gjorts och det finns många problem, säger Edson Tavares, tidigare chef för Anápolis torrhamn och konsult inom transportfrågor.

Han menar att järnvägen som går från nord till syd behöver bli längre för att bli lönsam att använda.

Anápolis torrhamn är ett logistikcentrum som via järnvägen är sammanlänkad med hamnstäder.

Edson Tavares beklagar att det längs den nya sträckningen av järnvägen finns kurvor som gör det nödvändigt att halvera hastigheten. Järnvägen har inte heller förlagts i närheten av gruvor eller cementfabriker. Han tror att det kommer att ta lång tid innan den nya järnvägen kan tas i bruk.

Bygget av järnvägen från nord till syd inleddes 1987 och har drabbats av flera avbrott och omgärdats av anklagelser om korruption. Den första delen började inte användas förrän 2013 och det är logistikföretaget VLI som tillhör brasilianska gruvjätten Vale som har hand om driften. Järnvägen används för att transportera järnmalm från gruvområdet i staden Carajás till hamnen i São Luis. Än är det dock inte klart hur den södra delen av järnvägen kommer att användas.

− När järnvägen tas i drift kommer Anápolis att bli landets största logistikcentrum eftersom det också är startpunkten för motorvägen mellan Belém och huvudstaden Brasilia. Här finns också en viktig flygplats för godshantering som är under uppbyggnad, säger Vander Barbosa som har ansvar för utvecklings- och jordbruksfrågor i staden Anápolis.

Staden har det viktigaste industridistriktet i centrala och västra Brasilien med bland annat 20 läkemedelsföretag och biltillverkning samt företag som producerar mat, dryck och byggnadsmaterial.

Järnvägen som går från nord till syd i Brasilien är underutnyttjad. Men här finns planer på att industristaden Anápolis ska bli ett logistikcentrum genom kombinationen av tåg, väg- och flygtransporter samt närheten till huvudstaden Brasilia. Foto: Mario Osava/IPS

Anápolis väntas bli en plats för lager och vidare transport av grödor från resten av centrala och västra Brasilien. Regionen har den största produktionen av soja, majs och bomull. För närvarande är dock staden och delstaten Goiás mest sammanlänkad med ekonomin i den sydöstra delen av landet.

− Tanken att transportvägar leder till utveckling är inte automatiskt en sanning. Det krävs strategier och att arbeta integrerat för att skapa ekonomisk tillväxt, säger Lilian Bracarense, professor i regional utveckling vid Tocantins federala universitet.

José Carlos Medaglia, chef för det statliga planerings- och logistikföretaget EPL, menar att tre saker måste uppfyllas för att järnvägen som går från nord till syd ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt.

− Dels måste det bli möjligt att transportera varor från andra företag än de som sköter driften. Det måste även finnas utrustning, personal och enhetliga tekniska krav som är desamma som på sträckor som sköts av andra företag.

Han menar att det även krävs god reglering och investeringar för att kunna utöka kapaciteten och modernisera järnvägsnätet.