Radar · Nyhet

Uppsalas studentnationer i nytt metoo-upprop

826 nuvarande och tidigare medlemmar vid Uppsalas studentnationer har gått samman i ännu ett upprop inom ramen för metoo-rörelsen, där man vittnar om verbala och fysiska övergrepp inom universitetsvärlden, rapporterar Upsala Nya Tidning.

”Förövarna är nästan uteslutande män; äldre män högt upp nationshierarkin, manliga studenter med stöd från inofficiella nätverk, manliga nationsbesökare som tar sig friheter både verbalt och fysiskt. Inte sällan är de utsatta unga, nya kvinnliga nationsmedlemmar”, skriver medlemmarna som samlat röster i en sluten grupp på Facebook.

I uppropet, #Inationensintresse, kräver man bland annat att studentnationerna ska ” fostra en kultur där utsatta vågar träda fram och där allas berättelser blir tagna på allvar”, ”vidta åtgärder då sexuella övergrepp förekommer” och ”arbeta proaktivt i stället för reaktivt med dessa frågor”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV