Radar · Nyheter

NKS-akut bara för de sjukaste

Från 85 000 patienter om året till drygt 15 000. När akuten på Nya Karolinska sjukhuset (NKS) öppnar i maj ska bara de allra mest sjuka och skadade tas emot på akuten.  

Därmed är det mer än 70 000 patienter som behöver tas om hand på annat håll, men var är ännu oklart. Södersjukhuset får 30 000 nya akutplaser och Danderyds sjukhus 10 000, men först 2019.

Utöver de som har en remiss eller kommer med ambulans eller helikopter ska ett slags specialtillstånd utfärdas till vissa patienter för att de ska få tillträde till NKS. 

– Det blir ju någon form av VIP-märkning, alltså att patienten gör sig förtjänt av att kunna återkomma till Karolinskas akutmottagning, säger Tomas Flodin, överläkare på tema Hjärta-kärl på NKS till Sveriges radio Stockholm.