Radar · Nyhet

Höga halter radon i nya bostadshus

I flera nybyggda lägenheter i Filmstaden Solna  och Hammarby sjöstad är halterna av radon långt över gränsvärdet, avslöjar  branschtidningen VVS-forum.

Trots att lagen kräver av byggbolagen att man ser till att radonhalterna håller sig under gränsvärdet 200 becquerel per kubikmeter gjordes aldrig någon radonmätning när lägenheterna i bostadsrättsföreningen Garbio stod klara 2009. Senare gjorde föreningen en egen mätning som visade på halter uppemot 700 Bq/m3.

I Hammarby sjöstad har radonhalter så höga som 3 000 Bq/m3 uppmätts. Enligt Per Hallberg, vd på Radon konsult, är höga radonhalter vanliga i nybyggda flerbostadshus. Detta menar han beror på hur fasaderna byggs.

– Man får inte ta in markluft i en konstruktion, men fasaderna på nya hus har ofta en fasad med luftspalt som går ner under marken. Här kan det vara hur höga radonhalter som helst, säger han till VVS-forum.