Radar · Nyhet

Blandade betyg i medborgarundersökning

Vägarna och kulturutbudet får höga betyg av göteborgarna, medan äldreomsorgen och möjligheten till inflytande hamnar i botten. Det visar Statistiska centralbyråns Medborgarundersökning 2017.

 

Under augusti till oktober 2017 deltog 2 500 göteborgare i en medborgarenkät gjord av Statistiska centralbyrån (SCB). De medverkande fick ge sin syn på allt från skola och räddningstjänst till bostäder och cykelbanor. Göteborgs stad deltar för andra året i enkäten, och resultatet visar inga större förändringar jämfört med 2016.

Drygt hälften av de medverkande, 51 procent, rekommenderar Göteborg som en stad att leva och bo i. Det är en liten ökning från fjolårets 49 procent.

Yngre personer är mer positivt inställda än äldre och kvinnor är generellt sett mer nöjda än män – detta trots att trygghetsindexet är klart lägre för kvinnor.

När det gäller hur kommunen sköter sina verksamheter ligger räddningstjänsten, vatten och avlopp, gator och vägar samt kultur fortsatt högt på betygsskalan. Sämre ser det ut när det kommer till äldreomsorg, skola, bemötande och tillgänglighet.

En tredjedel av invånarna ger kommunen bottenbetyg när det handlar om hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän och annan personal, och lika många ger lägsta betyg till bemötandet. Även inflytande och delaktighet får låga siffror, liksom förtroendet för tjänstemän och politiker.

I sin analys skriver Konsument- och medborgarservice att man jobbar med förbättringar. Bland annat nämns att man inom skolan under 2017 har arbetat med enkäter, fokusgrupper och intervjuer för att ta in vårdnadshavarnas åsikter.

För att förbättra tillgängligheten satsar man bland annat på ökad digital närvaro och när det gäller delaktigheten nämner man lanseringen av Göteborgsförslaget som en möjlighet för medborgarna att komma med förslag på hur de vill att staden ska utvecklas.