Radar · Nyhet

Bitter MP-strid rasar i Sundbyberg

Det miljöpartistiska kommunalrådet i Sundbyberg anklagades för grova kränkningar. När den lokala MP-styrelsen inte genast krävde hans avgång tog regionstyrelsen över lokalavdelningen och slöt överenskommelser med andra partier. Nu slår lokala MP-företrädare tillbaka.

Kommunalrådet Siyamak Sajadian (MP) anklagas för att i åratal ha kränkt kommunala tjänstemän. Den femte december presenterades kommunens utredning som beskrev hur Sajadian skällt ut tjänstemän, hotat dem med uppsägningar och utsatt dem för oönskade kramar och kindpussar. Då fick de andra partierna nog. I ett gemensamt uttalande krävde samtliga övriga gruppledare att Miljöpartiet skulle agera mot Sajadian.

Men när Miljöpartiets lokala styrelse sammanträdde dagen efter krävde man inte omedelbart Sajadians avgång. Istället satte man upp frågan på dagordningen för det medlemsmöte som skulle hållas en vecka senare. Det dög inte, tyckte styrelsen för Miljöpartiet i Stockholmsregionen och beslöt att ta över styret för lokalavdelningen.

– Det fanns en handlingsförlamning i den lokala styrelsen. Partiföreningen riskerade att bli en organisation som inget annat parti ville ha med att göra. Då måste man agera, säger Elin Olsson, ordförande för Miljöpartiet i Stockholmsregionen.

Lokalavdelningens kassör Mats Skog har författat ett överklagande av regionstyrelsens beslut. Detta ska partistyrelsen nu ta ställning till. Mats Skog vänder sig emot att regionstyrelsen tillämpade möjligheten som finns i stadgarna att ta över en lokalavdelning bara två dagar efter att kommunens utredning presenterats.

– De har överreagerat, de har övertolkat stadgarna och de har inte gett oss tillräcklig tid. Styrelsen har inget mandat att avsätta och tillsätta gruppledare, det gör medlemsmötet, säger han.

Siyamak Sajadian avgick som kommunalråd och uteslöts ur MP av partistyrelsen. Men den 18 december fortsatte striden inför öppen ridå under kommunfullmäktiges sammanträde, då kommunens nämnder skulle väljas om.

Inför mötet hade Elin Olsson i egenskap av interimsordförande kommit överens med gruppledarna för de övriga partierna om att Miljöpartiets platser skulle hållas vakanta tills vidare. Men det vägrade de miljöpartistiska fullmäktigeledamöterna att finna sig i. De yrkade på att de som suttit i nämnderna – undantaget Sajadian – skulle få förnyat förtroende och efter en lång debatt gav sig de övriga partierna. Ledamöterna sitter kvar.

De sista dagarna före jul utspelade sig nästa scen i dramat. I kommunfullmäktige hade MP-ledamöterna ifrågasatt kommunens utredning om Siyamak Sajadian. I en skrivelse protesterade de emot att kommunen ”på högst tvivelaktiga grunder” nekat Sajadian tillträde till kommunhuset. Oacceptabelt, ansåg MPs regionstyrelse och krävde att ledamöterna omedelbart skulle finna sig i kommunens utredning och ta avstånd från Sajadian – eller lämna sina uppdrag.

– Att ifrågasätta kommunens oberoende utredning som konstaterar kränkande särbehandling är allvarligt, säger Elin Olsson.

Något svar har ledamöterna inte gett och enligt regionstyrelsens mejl ska frågan hanteras efter helgerna.

Samtidigt diskuteras också den utredning som Miljöpartiet i Stockholmsregionen själva genomfört och som vittnar om en patriarkal kultur i lokalavdelningen där Sajadian styrt med järnhand med hjälp av nepotism och härskartekniker under sina tolv år som gruppledare. Regionen har intervjuat 14 av 72 medlemmar. För få för att ge rättvisande bild, anser Siyamak Sajadian och kretsen runt honom.

– Vi har minst 72 medlemmar. Om det är så att sex–sju av dem är missnöjda är det inte konstigt, säger Siyamak Sajadian.

Han tillbakavisar också anklagelserna i kommunens utredning, som han menar har hittats på av tjänstemän som varit rädda att förlora sina arbeten för att de inte gjort ett tillräckligt bra jobb. Nu överväger han att driva sin sak rättsligt.

I centrum för den interna striden i Miljöpartiet står tiden. Mats Skog menar att regionstyrelsen inte gett avdelningen chansen att agera själv.

– Det fattades beslut timme för timme. Den lokala demokratin hann inte med i distriktsstyrelsens hantering. Nu har de satt en förening mer eller mindre ur spel nio månader före valet, säger han.

Den bilden delas inte av alla i lokalavdelningen. En medlem som vill vara anonym menar att Sajadian haft så stor kontroll att ett ingripande utifrån var nödvändigt.

– Varken inom styrelsen eller på medlemsmöten skulle det vara möjligt att öppna en ifrågasättande diskussion om Siyamaks agerande, så stark har hans ställning varit, säger hen.

Siyamak Sajadian Foto: Sundbybergs kommun