Radar · Nyheter

Samtid i serieform på festival

Den svenska serien håller ställningarna och vidgar perspektiven. Helgens internationella seriefestival tar pulsen på de inhemska strömningarna och sätter Japan under lupp.

För 20:e året i rad arrangerar Kulturhuset Stadsteatern internationell seriefestival. I år ligger fokus framför allt på Japan och mangaseriens påverkan på Sverige och Europa. 

Festivalen uppmärksammar som alltid också den aktuella svenska utgivningen och kvalitetsmässigt mår den svenska serien väldigt bra, tycker arrangören Ola Hellsten. 

– Den blir bara bättre och mer mångfacetterad. Det finns en konstnärligt utvecklad seriescen på många plan, säger han. 

Den självbiografiska serien har länge varit populär. Det är en trend som håller i sig, men Ola Hellsten ser att författarna lyfter blicken. 

– Det som förr var väldigt navelskådande har börjat blicka mer ut i världen. Man använder sin egen vardag för att ta sig an större frågor och skildar tillvaron i ett vidare perspektiv.

Som exempel nämner han Mats Jonsson som efter att ha grävt ner sig i Stockholms medievärld tar sig an större politiska frågor, som polariseringen mellan stad och landsbygd. Lisa Wool-Rim Sjöblom problematiserar internationella adoptioner i sina verk och Daria Bogdanska beskriver situationen för svartarbetare i Malmö, bägge utifrån personliga erfarenheter.

Samtidigt som serien som konstform åtnjuter ökad respekt sedan ett antal år är det svårt att sia om dess framtid. Det är inte lika självklart för barn idag att läsa serier som det tidigare varit. 

– Utgivningen av barnserier har länge varit dålig, även om några förlag har börjat satsa på en yngre publik de senaste åren. Å andra sidan upptäcker många serier i tonåren, i och med att det finns till exempel mycket skräck och sci-fi-serier, säger Ola Hellsten.