Radar · Nyheter

Motorcyklar försvaras med skalbaggar

Striden om Barkarby motorstadion har varit hård. Stockholms stad har beslutat att den ska stängas för att ge plats åt en entré till Hansta naturreservat.

Men Järva motorklubb anser att det finns miljöargument för att låta motorstadion öppna igen och lutar sig mot en zoolog som menar att skalbaggen reliktbock och en rad rödlistade arter är beroende av motorbanan.

– Djurlivet på motorbanan är där för att motorbanan är här. Min farhåga är om man lägger ner motorbanan kommer de här arterna att dö ut i Mälardalsområdet, säger Nils Ryrholm, professor i zoologi, till Mitt i.