Glöd · Debatt

Konkreta åtgärder behövs för att minska koldioxidutsläppen

DEBATT. Ett klimatsäkert Sverige är en grundläggande förutsättning för trygghet. Vi svenskar måste minska vårt konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp från cirka 11 ton per person och år ned mot 1–2 ton för att infria Parisavtalet. Vetenskapen är enig om att koldioxidutsläppen måste minskas med ca 10 procent per år. I stället ligger utsläppen kvar sedan många år på den höga nivån. Parismålet börjar glida oss ur händerna.

Om taket läcker, ska vi låta huset förstöras, eller laga taket? Självklart är det dags för konkreta åtgärder som levererar resultat – klimatsäkerhet –i stället för enbart ”goda tankar”. Jämför skolbarnens marsch i USA nyligen där parollen löd: ”No more thoughts and prayers, change gun laws!” Forskning i all ära, framtidens ymniga biobränsle och framtida ”smart” stadsplanering likaså, men hur når vi resultat i dag med befintlig teknik och befintliga resurser?

Solidaritet och tillit är viktigt: alla måste dra sitt strå till stacken. Alla sektorer i ekonomin behöver minska sina utsläpp med 10 procent per år. Liksom alla samhällsklasser behöver minska sin konsumtion, förutom de allra fattigaste (som konsumerar så lite att det knappast räknas). I stället för att eftersträva konfrontation, måste alla samarbeta för att skapa det de flesta vill: en trygg framtid!

När orkesterns musiker inte är samspelta blir det dålig musik. När ett samhälles politik lamslås överlever samhället inte. Klimatpolitiska rådet uttrycker det så här: ”Den svåraste utmaningen i dag är inte…att nödvändig teknik saknas helt eller att omställningen skulle vara oöverstigligt dyr. Det verkligt angelägna problemet är hur gemensam handling kan mobiliseras och genomföras för att minimera växthusgasutsläppen och anpassa samhällena till ett förändrat klimat.”

John F Kennedys uppmaning (”Landsmän, fråga inte vad ditt land kan göra för dig – fråga vad du kan göra för ditt land”) kan vara till gagn i dagens klimatkris: Fråga inte vad en klimatåtgärd betyder för mig personligen, utan vad kan jag göra för mina barn, mitt land och min värld.

Vad göra och hur? Forskare, företagare och civilsamhället har studerat lösningar i decennier! Se till exempel Oxfordekonomen Kate Raworths sjuminutersvideo, Johan Rockströms Roadmap, Staffan Laestadius nya bok Klimatet och omställningen, Anders Wijkmans Come on!, agronomen Bengt Bodins När vinden vänder samt faktabladen Tillväxt och Varför vänta? Konkreta åtgärder för ett klimatsäkert Sverige.

De politiska partiernas klimatprogram 2018 hittills är mest goda tankar. Tankarna måste omsättas i planer med konkreta åtgärder för en årlig minskningstakt om 10 procent i varje samhällssektor: industri, jordbruk, bygg, transport, energi, privat konsumtion och så vidare. Låt oss inte vänta för länge på dessa planer!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV