Energi

Hallå där! …

… Klara Wigur, ledamot i Ung Vänster Storstockholms distriktsstyrelse, som arrangerar kurser i feministiskt självförsvar.

Du är instruktör i feministiskt självförsvar, vad är egentligen feministiskt självförsvar?

– Den största skillnaden jämfört med andra typer av självförsvar är att vi utgår från mäns våld mot kvinnor och sexualiserat våld. Allt vi lär oss, tekniker, det vi talar om och så vidare, handlar om det våld som män utsätter kvinnor för. Det här gör vi för att vi har sett att män och kvinnor utsätts för olika typer av våld.

Hur kan feministisk ideologi hjälpa till att skapa ett effektivt självförsvar?

– Om man har en förståelse för att en könsmaktsordning finns kan man lättare greppa den ordningen och det våld som kvinnor utsätts för. Vi pratar om att möta kränkningar och obehagliga situationer, självförsvaret är lika mycket diskuterande som fysiskt. Tjejer ska kunna försvara sig mot både trakasserier och grovt våld.

Vad är det för tekniker ni arbetar med?

– Det finns många, men vi fokuserar på enkla tekniker som handlar om att träna upp naturliga reflexer och att fokusera på punkter där det inte går att bygga upp naturliga muskler. Det ska vara enkelt, lätttillgängligt och lätt att komma ihåg.

Ni fokuserar även på hur en kan använda sin röst, hur passar det in i självförsvaret?

– Det går ihop lite med det ideologiska, att markera att det är något jag inte vill men också en sådan sak som att låta tjejer prata med magstöd, som många män ofta gör. Om att ta den plats man förtjänar i samhället. Det är också en strategi för att ta sin plats i könsmaktsordningen.

Vad har ni fått för respons från tidigare deltagare?

– Med risk för att låta kaxig så har vi inte träffat på någon som inte tyckt att det har varit bra. Det har förekommit tunga diskussioner ibland men det brukar alltid bli bra och folk brukar känna sig stärkta. De tycker att det har kännts bra att ha varit i en grupp där de känner sig
trygga.