Radar · Nyheter

Björnbesök i Stockholmstrakten

En inventering ledd av länsstyrelsen i Stockholm visar att minst en björn befunnit sig i länet under förra året. Björnstammen i Sverige har vuxit kraftigt de senaste decennierna men om fler kommer att vandra mot huvudstaden är fortfarande ovisst.

I traditionella björnlän som Dalarna och Gävleborg genomförs regelbundet inventeringar av björnstammen. Jägare samlar då in spillning från skogen och skickar in sina fynd till respektive länsstyrelse. För att bredda förståelsen av björnens utbredning i Sverige valde 2017 också Stockholms län att delta i inventeringen. 

Från Stockholm kom sju prover in. I fem hittades inget dna från björn men två bekräftades vara björnspillning, säger Arne Söderberg, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Stockholm.

Båda fynden gjordes i Norrtälje kommun. Utifrån analysen av proverna går det emellertid inte att säga om spillningen kommer från två individer eller från en och samma björn. Att björnar vandrar in i Stockholms län är heller inget nytt, berättar Arne Söderberg.

– Vi har haft en björn som rört sig i länet tidigare år men den blev skjuten i självförsvar förra året, säger han. 

Björnstammen har ökat kraftigt i Sverige sedan mitten av 1970-talet då 500 individer fanns i Sverige. I dag är samma siffra runt 2 800 björnar. Förekomsten av björn i Stockholms län i framtiden beror enligt Arne Söderberg på beslut som tas i mer björnrika län.

– Det pågår mycket diskussioner. Väljer de att skjuta ner stammen kommer det fortsätta att vara ovanligt med björn i Stockholm, men om inte kanske det blir fler som vandrar ner, säger han.

Arne Söderberg ser ingen anledning till oro för invånarna i Stockholms län. 

– Björn är inget problemdjur, de är skygga och håller sig för sig själva. Det är större risk att blir attackerad av en älgko med ungar.